ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Epilepsi hastalarının doğum ve doğum sonrası dönemde takibi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-63308

Epilepsi hastalarının doğum ve doğum sonrası dönemde takibi

Hacer Bozdemir, Mehmet Taylan Peköz
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana

Epilepsi tanılı kadın hastalarda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerin bir nöroloji ve kadın doğum hastalıkları uzmanı tarafından birlikte planlanması ve takip edilmesi gerekmektedir. Epilepsi hastalarında bazı özel durumlar hariç sezeryan ya da indüklenmiş doğum endikasyonu olmamasına karşın günlük pratikte bu hastalara çoğunlukla sezeryan ile doğum yaptırılmakta yada 3. basamak merkezlere sevk edilmektedir. Aynı şekilde doğum sonrası emziren annelerde antiepileptik ilaçların kesilmesi veya gereksiz doz ayarlamaları gibi bebek ve anneyi olumsuz olarak etkileyebilecek durumlar ile karşılaşılabilmektedir. Bu bölümde epilepsi tanılı gebe kadınların doğum ve postpartum dönemleri ile ilgili farkındalığı arttırarak hastaların hayat kalitesini etkileyen yanlış kararları en az a indirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: epilepsi, gebelik, emzirme


The follow up of epileptic patients in birth and postpartum period

Hacer Bozdemir, Mehmet Taylan Peköz
Faculty of Medicine, Department of Neurology, Çukurova University, Adana, Turkey,

Women diagnosed with epilepsy, pre-pregnancy, pregnancy, birth and puerperal periods must be followed together by a neurologist and obstetrician. In epileptic patients, there are no cesarean section or induced birth indications except for some special cases, but in daily practice these cases are mostly delivered by cesarean section and are referred to the tertiary epilepsy centers. Likewise, withdrawal or unnecessary dose adjustment of antiepileptic drugs in breastfeeding mothers can cause adverse effects on infant and mother. We aim to minimize the misjudgments that affect the quality of life of the patients by increasing the awareness of pregnant women diagnosed with epilepsy during the birth and postpartum periods.

Keywords: epilepsy, pregnancy, breast-feeding
Sorumlu Yazar: Hacer Bozdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale