ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Epilepsi Hastalarında Anket Kullanarak Refleks Nöbet Uyaran Taraması [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(3): 108-113 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.58561  

Epilepsi Hastalarında Anket Kullanarak Refleks Nöbet Uyaran Taraması

Eser Buluş1, Gülçin Benbir Şenel2, Naz Yeni2
1Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi, Nöroloji, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Refleks nöbetler özgül bir duysal veya bilişsel uyaranla ortaya çıkan veya hastanın aktivitesiyle tetiklenen, tutarlı ve objektif biçimde kanıtlanmış, fokal veya jeneralize epilepsi sendromlarına eşlik edebilen nöbetlerdir. Refleks nöbetler hakkında fazla bilgimiz olmadığı gibi, günlük pratik uygulamada, epilepsi polikliniklerinde, refleks uyaranlar sıklıkla sorgulanmamaktadır. Çalışmamız ile bir üniversite hastanesi epilepsi polikliniğinde refleks nöbet uyaranlarının sıklığının belirlenmesini amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Epilepsi Polikliniği’nce “epilepsi” tanısıyla takipli 299 epilepsi hastası dahil edildi. En sık karşılaşılan refleks nöbet tipleri göz önünde bulundurularak hazırlanan ve 12 sorudan oluşan bir anket formu hastalar tarafından dolduruldu.
BULGULAR: Pratik hayatta birçok klinisyen tarafından sorgulanmayan, çoğu hasta tarafından sorgulanmadığı sürece belirtilmeyen refleks nöbet uyaranları detaylı bir şekilde sorgulandığında, en sık ‘stres’ olmak üzere, hastaların %73.9’u tarafından bildirilmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu uyaranların bilinmesi epilepsi hastalarının yönetiminde, tanının doğru konmasında ve nöbetlerin kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığından hastaların değerlendirilme sürecinde bu uyaranlar unutulmamalı ve zaman ayrılıp detaylı bir şekilde sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anket, nöbet, refleks, uyaran.


Survey of Reflex Seizure Precipitants in Epilepsy Patients

Eser Buluş1, Gülçin Benbir Şenel2, Naz Yeni2
1Medical Park Gaziosmanpasa Hospital, Neurology, Istanbul, Turkey
2Department Of Neurology, Istanbul University Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Reflex seizures are proven epileptic seizures that accompany focal or generalized epilepsy syndromes and are precipitated by sensory/cognitive stimuli or motor activity. As there isn’t much knowledge about reflex seizures, in daily practice at most epilepsy clinics, inquiries about reflex seizure precipitants are often not made. The aim of the present study was to determine number and type of reflex seizure precipitants identified by patients with epilepsy.
METHODS: A survey was prepared that consisted of 12 questions and a total of 299 patients followed by our epilepsy clinic provided responses.
RESULTS: When queried in detailed, 73.9% of 299 patients, reported at least one reflex precipitant. The most frequently reported precipitant was stress, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Knowledge of reflex seizure precipitants plays an important role in correct diagnosis of epilepsy, as well as management and control of seizures. Thorough questioning about reflex seizure precipitants should take place during evaluation of epilepsy patients.

Keywords: Survey, seizure, reflex, precipitant.


Eser Buluş, Gülçin Benbir Şenel, Naz Yeni. Survey of Reflex Seizure Precipitants in Epilepsy Patients. Epilepsi. 2016; 22(3): 108-113

Sorumlu Yazar: Eser Buluş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale