ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 1       Yıl: 2020

EPİLEPSİLİ ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL, DAVRANIŞSAL VE DUYGUSAL SORUNLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ [Epilepsi]
Epilepsi. 2000; 6(1): 22-27

EPİLEPSİLİ ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL, DAVRANIŞSAL VE DUYGUSAL SORUNLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Rıdvan AKIN1, Teoman SÖHMEN1, Tümer TÜRKBAY1
GATA Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Epilepsi çocukluk hastalıkları içinde en yaygın süreğen bozukluktur. Bilişsel, davranışsal ve psikolojik sorunların epilepsiye eşlik ettiği bilinmektedir. Bu makalede epileptik çocuklardaki bu sorunlar, ilgili yazın ışığında gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: ANTİKONVÜLZANLAR/TERAPÖTİK KULLANIM/YAN ETKİLER;ÇOCUK; ÇOCUK DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI/ETYOLOJİ; KRONİK HASTALIK/PSİKOLOJİ; EPİLEPSİ/PSİKOLOJİ/KOMPLİKASYON; RİSK FAKTÖRLERİ; SOSYAL UYUM


A REVIEW OF COGNITIVE, BEHAVIORAL, AND EMOTIONAL PROBLEMS IN EPILEPTIC CHILDREN

Rıdvan AKIN1, Teoman SÖHMEN1, Tümer TÜRKBAY1
GATA Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Epilepsy is the most common chronic disordei among childhood diseases. It is accompanied by various cognitive, behavioral, and psychological problems. In this article, problems of epileptic children are reviewed in the light of the relevant literature.

Keywords: ANTICONVULSANTS/THERAPEUTIC USE/ADVERSE EFFECTS; CHILD; CHILD BEHAVIOR DISORDERS/ETIOLOGY; CHRONIC DISEASE/PSYCHOLOGY; EPILEPSY/PSYCHOLOGY/COMPLICATIONS; RISK FACTORS;SOCIAL ADJUSTMENT


Rıdvan AKIN, Teoman SÖHMEN, Tümer TÜRKBAY. A REVIEW OF COGNITIVE, BEHAVIORAL, AND EMOTIONAL PROBLEMS IN EPILEPTIC CHILDREN. Epilepsi. 2000; 6(1): 22-27


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale