ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 2       Yıl: 2020

Epilepsi hastalarında Lamotrijin ve Levetirasetam tedavisinin serum lipid profiline etkisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2011; 17(2): 53-57 | DOI: 10.5505/epilepsi.2011.57442  

Epilepsi hastalarında Lamotrijin ve Levetirasetam tedavisinin serum lipid profiline etkisi

Özden Kamışlı, Yüksel Kaplan, Suat Kamışlı, Meryem Bakır, Cemal Özcan
İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi,nöroloji Ad. Malatya.

AMAÇ: Klasik antiepileptik ilaçlar kadar etkili ancak daha az yan etkileri olan yeni kuşak antiepileptik ilaçlardan sıkça kullanılan lamotrijin ve levetirasetam’ın lipid profili üzerine etkisini araştırmak.
YÖNTEMLER: Nisan 2009- Mayıs 2011 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Nöroloji AD Epilepsi polikliniğinde takip edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Lamotrijin ve Levetirasetam monoterapisi kullanan hastaların lipid düzeylerine bakıldı. Hasta verileri kontrol gruplarıyla karşılaştırıldı
BULGULAR: Lamotrijin monoterapisi alan 21 hasta ve levetirasetam monoterapisi alan 20 hastanın total kolesterol, trigliserid, LDL, VLDL ve HDL değerleri 21 sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Total kolesterol, trigliserid, LDL, VLDL ve HDL değerleri sağlıklı kontrol grubuyla istatistiksel anlamlı farklılık göstermedi.
SONUÇ: Yeni kuşak antiepileptiklerden lamotrijin ve levetirasetamın lipid profili üzerine anlamlı bir etkide bulunmadığı saptandı. Özellikle ateroskleroz riski olan hastalarda güvenli kullanılabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Lamotrijin, Levetirasetam, Lipid


Özden Kamışlı, Yüksel Kaplan, Suat Kamışlı, Meryem Bakır, Cemal Özcan. Epilepsi hastalarında Lamotrijin ve Levetirasetam tedavisinin serum lipid profiline etkisi. Epilepsi. 2011; 17(2): 53-57

Sorumlu Yazar: Özden Kamışlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale