ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Odyojenik Epilepsiye Yatkın Wistar Sıçanlarda Süperiyor Kollikulusun Stereolojik Metotla Değerlendirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2017; 23(1): 7-12 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.48802  

Odyojenik Epilepsiye Yatkın Wistar Sıçanlarda Süperiyor Kollikulusun Stereolojik Metotla Değerlendirilmesi

Seval Keloğlan1, Niyazi Taşçı2, Süleyman Kaplan3, Cafer Marangoz2
1Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Amasya, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Odyojenik nöbet beyin sapından kaynaklanır ve odyojenik nöbet ağında inferiyor ve süperiyor kollikuluslar rol alır. Sunulan çalışmada amacımız genetik olarak odyojenik epilepsiye yatkın Wistar sıçanların sağ ve sol süperiyor kollikulusda bulunan toplam nöron sayısının stereolojik metot ile bulunmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağırlıkları 180–220 gr olan on dişi Wistar sıçan kontrol (n=5) ve epilepsi (n=5) olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Sıçanların hepsi üretan (1.25 g/kg; i.p) ile anesteziye alındılar ve sol kardiyak ventrikülden %10’luk formalin ile perfüze edildiler. Sağ ve sol süperiyor kollikulusda bulunan toplam nöron sayısı stereolojik optik parçalama metodu kullanılarak hesaplandı.
BULGULAR: Toplam nöron sayısı epilepsi sağ grubunda kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde daha az bulundu (p<0.05). Epilepsi sağ ve epilepsi sol grupları arasında da toplam nöron sayısında anlamlı fark bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Odyojenik epilepside hücresel mekanizmalar önemli rol oynamaktadır. Sağ süperiyor kollikulusda nöron sayısının kontrole göre anlamlı ölçüde az olması, nöbet aktivitesinin başlamasında bu alanın etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, odyojenik nöbet, stereolojik metot, süperiyor kollikulus.


Assesment of Superior Colliculus With a Stereological Method in Audiogenic Epilepsy-Prone Wistar Rats

Seval Keloğlan1, Niyazi Taşçı2, Süleyman Kaplan3, Cafer Marangoz2
1Amasya University School of Health, Department of Nursing, Amasya, Turkey
2Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Department of Physiology, Samsun, Turkey
3Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: Audiogenic seizures are generated in the brainstem and involve inferior and superior colliculi in their expression. The aim of the present study was to assess total number of neurons in the right and left superior colliculi in genetically audiogenic epilepsy-prone Wistar rats using stereological method.
METHODS: Ten female Wistar rats, weighing 180 to 220 g each, were divided into 2 groups: control (n=5) and audiogenic epilepsy (n=5) groups. Subjects were anesthetized with urethane (1.25 g/kg; intraperitoneal) and perfused through the left cardiac ventricle with 10% formalin. Total number of neurons was estimated in the right and left superior colliculi in both groups using Optical Fractionator stereological method.
RESULTS: Total number of neurons in the superior colliculi was statistically lower in the right side of group with epilepsy compared with control group (p<0.05). There was significant difference between right and left sides in groups with epilepsy (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been determined that cellular mechanisms have significant role in audiogenic epilepsy. The fact that number of neurons was significantly less in right superior colliculus of epilepsy group compared with control group suggests that this area is likely to be influential in triggering onset of seizure activity.

Keywords: Epilepsy, audiogenic seizure, stereological method, superior colliculus.


Seval Keloğlan, Niyazi Taşçı, Süleyman Kaplan, Cafer Marangoz. Assesment of Superior Colliculus With a Stereological Method in Audiogenic Epilepsy-Prone Wistar Rats. Epilepsi. 2017; 23(1): 7-12

Sorumlu Yazar: Seval Keloğlan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale