ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Eklamptik ve Preeklamptik Olgularda Elektroensefalografi ve Kranyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları [Epilepsi]
Epilepsi. 2002; 8(1): 21-25

Eklamptik ve Preeklamptik Olgularda Elektroensefalografi ve Kranyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Zekeriya ALİOĞLU1, Sibel K. VELİOĞLU1, Gülseren DİNÇ2, Cavit BOZ1, Hasan DİNÇ3, Mehmet ÖZMENOĞLU1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Eklamptik ve preeklamptik olgularda elektroensefalografi (EEG) bulguları ile klinik ve nöroradyolojik bulgular arasındaki ilişki prospektif olarak araş- tırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Yirmi altı preeklamptik (ort. yaş 32.7) ve 12 eklamptik (ort. yaş 26.8) olguda klinik değerlendirmeden sonra aynı gün EEG ve kranyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemeleri yapıldı. Kranyal MRG ve EEG incelemelerinde patolojik bulgu saptanan olgular bir ve altı ay sonra kontrol edildi. Bulg ular: Preeklamptik grupta yedi (%27), eklamptik grupta 10 olguda (%83) EEG'de patolojik bulgu saptand ı. Patolojik EEG oranlarında anlamlı bir farklılık olduğu görüldü (p<0.05). Altı preeklamptik ve sekiz eklamptik olguda zemin aktivitesinde yavaşlama, bir preeklamptik ve beş eklamptik olguda ise diken ve keskin dalga saptand ı. Patolojik EEG bulguları 16 olguda birinci ayın sonunda, bir olguda altıncı ayda düzeldi. On bir eklamptik (%92) ve beş preeklamptik (%19) olgunun kranyal MRG'lerinde patolojik bulgu belirlendi. On eklamptik (%83) ve dört preeklamptik (%15) olguda EEG ve kraniyal MRG'nin ikisinin de patolojik olduğu görüldü. Son u ç : Saptanan patolojik bulgular, eklamptik olgular ın tanı ve takibinde EEG ile birlikte kranyal MRG'nin de kullanılması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Konvulsiyon/fizyopatoloji; eklampsi/fizyopatoloji; elektroensefalografi; manyetik rezonans görünt üleme; preeklampsi/fizyopatoloji; gebelik.


Electroencephalography and Cranial Magnetic Resonance Imaging Findings in Eclamptic and Preeclamptic Patients

Zekeriya ALİOĞLU1, Sibel K. VELİOĞLU1, Gülseren DİNÇ2, Cavit BOZ1, Hasan DİNÇ3, Mehmet ÖZMENOĞLU1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Objectives: We investigated the relationship between electroencephalographic (EEG) findings and clinical and neuroradiological findings in eclamptic and preeclamptic patients. P a tients and Methods: Twenty-six preeclamptic (mean age 32.7 years) and 12 eclamptic patients (mean age 26.8 years) underwent electroencephalographic and cranial magnetic resonance imaging (MRI) studies on the same day. Patients who exhibited pathological findings were further examined by EEG and MRI one and six months later. Results: Seven preeclamptic (27%) and 10 eclamptic (83%) patients had abnormal EEG findings, which included slowing of background activity (6 preeclamptic, 8 eclamptic) and sharp and spike waves (1 preeclamptic, 5 eclamptic). There was a significant diff e r e n c e between the two groups with regard to abnormal EEGs (p<0.05). EEGs returned to normal in 16 patients within one month, and in one patient within six months. Cranial MRI revealed abnormal findings in 11 eclamptic (92%) and five preeclamptic (19%) patients. Both EEG and cranial MRI findings were abnormal in 10 eclamptic (83%) and four preeclamptic (15%) patients. Con c l u s i o n : Because of coexistent abnormal findings, both EEG and cranial MRI should be used for diagnosis and follow-up of eclamptic patients.

Keywords: Convulsions/physiopathology; eclampsia/ physiopathology;electroencephalography; magnetic resonance imaging; pre-eclampsia/physiopathology; pregnancy.


Zekeriya ALİOĞLU, Sibel K. VELİOĞLU, Gülseren DİNÇ, Cavit BOZ, Hasan DİNÇ, Mehmet ÖZMENOĞLU. Electroencephalography and Cranial Magnetic Resonance Imaging Findings in Eclamptic and Preeclamptic Patients. Epilepsi. 2002; 8(1): 21-25


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale