ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Katamenial Epilepside Güncel Kavramlar [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(3): 75-85 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.38981  

Katamenial Epilepside Güncel Kavramlar

Andrew G Herzog
Harvard Tıp Fakültesi, Harvard Nöroendokrin Birimi, Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi, Boston, MA 02481, USA

Nöbetler gelişigüzel olarak oluşmazlar. Epilepsili kadın ve erkeklerin çoğunluğunda nöbetler kümelenme eğilimindedirler. Nöbet kümelenmeleri sıralı olarak, sıklıkla zamansal bir peryodisite gösterirler. Nöbet alevlenme peryodiditesi kendisini menstrual döngünün peryosiditesi ile eşzamalı duruma getirdiği zaman katamenial epilepsiden bahsedilir. Üreme steroidlerinin nöroaktif özellikleri ve serum konsantrasyonlarındaki siklik değişimleri önemli patofizyolojik faktörlerdir. Katamenial nöbet alevlenmelerinin en az üç paterni olduğuna dair kanıtlar vardır: ovulatuar döngülerde perimenstrual ve periovülatuar, anovulatuar döngülerde tüm luteal faz boyunca. Katamenial epilepsinin bu sınıflaması için akla uygun bir matematiksel temel geliştirilmiştir. Kadınların 1/3’ünden fazlasının katamenial epilepsili olduğu saptanmıştır. Eğer nöbetler ortaya çıkışlarında hormonal duyarlılık gösterirlerse, hormonal tedaviye de yanıt verebilirler. Randomize, çift kör, placebo kontrollü NIH Progesteron Çalışması, perimenstrual nöbet alevlenmeleri olan kadınların bir alt gurubunda siklik progesterone desteğinin bütünü ile plasebodan üstün olmadığını fakat nöbet sıklığını anlamlı olarak azalttığını bulmuştur. Depo medroksiprogesteron ve depo gonadotropin releasing hormon analoglarının kullanıldığı başarılı açık etiketli çalışmalar da vardır.

Anahtar Kelimeler: Aybaşı, epilepsi, hormonlar, progesteron; üreme; nöbet.


Current Concepts of Catamenial Epilepsy

Andrew G Herzog
Harvard Medical School, Harvard Neuroendocrine Unit, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA 02481, USA

Seizures do not occur randomly. They tend to cluster in the majority of men and women with epilepsy. Seizure clusters, in turn, often show a temporal periodicity. When the periodicity of seizure exacerbation aligns itself with that of the menstrual cycle, it is designated catamenial epilepsy. The neuroactive properties of reproductive steroids and the cyclic variation in their serum concentrations are important pathophysiologic factors. There is evidence for the existence of at least 3 patterns of catamenial seizure exacerbation: perimenstrual and periovulatory in ovulatory cycles, and entire luteal phase in anovulatory cycles. A rational mathematical basis for this categorization of catamenial epilepsy has been developed. It identifies over one-third of women as having catamenial epilepsy. If seizures show hormonal sensitivity in their occurrence, they may also respond to hormonal treatment. A randomized, double-blind, placebo-controlled National Institute of Health (NIH) progesterone trial found that cyclic progesterone supplement is no better than placebo overall, but did reduce seizure frequency significantly in the subset of women with perimenstrual seizure exacerbation. There have also been successful open-label trials using depomedroxyprogesterone and depot gonadotropin-releasing hormone analogues.

Keywords: Catamenial, epilepsy, hormones, progesterone; reproductive; seizures.


Andrew G Herzog. Current Concepts of Catamenial Epilepsy. Epilepsi. 2016; 22(3): 75-85

Sorumlu Yazar: Andrew G Herzog, United States


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale