ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Sıcak Su Epilepsisi: 5 Olgu Eşliğinde Bir Gözden Geçirme [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-38258 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.38258  

Sıcak Su Epilepsisi: 5 Olgu Eşliğinde Bir Gözden Geçirme

Aslı Akyol Gürses1, Ahmet Şair2, Ali Akyol2
1Aydın Devlet Hastanesi, Klinik Nörofizyoloji Bölümü, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Aydın

Giriş: Sıcak su epilepsisi başa ve/veya vücuda sıcak su teması ile ortaya çıkan nöbetlerin oluşturduğu özel bir refleks epilepsi alt gurubudur. Çalışmamızda 2012-2018 yılları arasında epilepsi polikliniğimizde sıcak su epilepsisi tanısı alan 5 olgu (2 erkek, 3 kadın) sunulmuştur.
Olgular: Hiçbir olgumuzda sıcak su epilepsisi ve/veya epilepsiye dair aile öyküsü, febril konvülziyon ve travma öyküsü yoktu. İki erkek olgumuzun nöbetlerinde haz fenomeni, bunların sadece birinde self-indüksiyon vardı. Dört olgunun interiktal EEG'leri normaldi, bir olgunun EEG'sinde ılımlı hemisfer asimetrisi vardı. Hepsinin kranial MR tetkikleri normaldi. Bir olguda uykuda, sadece rüyasında banyo yaparken ortaya çıkan non-refleks epilepsi nöbetleri vardı. Bu olgu 2017’de intihar girişimi tanımladı. Üç olguda nöbetler antiepileptik ilaçla; iki olguda ise banyo yapma şeklini değiştirerek kontrol altına alındı.
Sonuç: Bizim sıcak su epilepsisi olgularımızdan üçü, fokal başlangıçlı farkındalığın kaybolduğu nöbetler tanımlamaktaydı. Lateralize-lokalize edici klinik ve laboratuar bulgularının olmaması sebebiyle diğer iki olgumuzun nöbetleri, başlangıcı bilinmeyen farkındalığın kaybolduğu nöbetler olarak değerlendirildi. Bir olgumuz ilaç ithal problemi nedeniyle tekrarlayan nöbetler geçirdi.

Anahtar Kelimeler: Refleks epilepsi, sıcak su epilepsisi, sıcak su epilepsisinde tedavi


Hot Water Epilepsy: A Review With Five Cases

Aslı Akyol Gürses1, Ahmet Şair2, Ali Akyol2
1Aydin State Hospital, Department Of Clinical Neurophysiology, Aydin
2Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Department of Neurology, Aydin

Introduction: Hot water epilepsy is a kind of reflex epilepsy, in which seizures arise by exposure of the head and/or body with hot water. Here, we report 5 cases from our epilepsy outpatient clinic, who were diagnosed between 2012 and 2018.
Cases: None of the patients had history of cranial trauma, febrile convulsion or family history of epilepsy/hot water epilepsy. Two of them were men and the others were women. Both male patients described aura of pleasure during seizure, however only one had self-induction history. Interictal EEGs were normal in four of them and showed mild hemispheric asymmetry in the last one. All of them had normal cranial MRI. The fourth case experienced non-reflex seizures during sleep. A noteworthy fact was that her non-reflex seizures always occurred while she was dreaming of bathing during sleep. She had a suicide attempt in 2017. In three patients, seizure control was achieved via antiepileptic medications; while changing the bathing habits was enough in the remaining two cases.
Conclusion: Our cases with hot water epilepsy represent two types of seizures (focal seizures with impaired awareness and unknown onset impaired awareness seizures). One of the patients experienced recurrent seizures because of drug import problem.

Keywords: Reflex epilepsy, hot water epilepsy, treatment of hot water epilepsy
Sorumlu Yazar: Aslı Akyol Gürses, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale