ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Çocukluğun İdiyopatik Parsiyel Epilepsileri [Epilepsi]
Epilepsi. 2014; 20(Ek-1): 6-12 | DOI: 10.5505/epilepsi.2014.37450  

Çocukluğun İdiyopatik Parsiyel Epilepsileri

Nimet Dortcan1, Betul Tekin Guveli2, Veysi Demirbilek3
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul

Çocukluk çağının selim parsiyel epilepsileri psikomotor gelişimi normal çocuklarda ortaya çıkan, iyi seyirli, idiyopatik sendromlardır. Laboratuar ve nörogörüntüleme incelemelerinde organik bir lezyon saptanmaz. Bu sendromlar yaşla ilişkili olup adolesans dönemi civarında nöbetler spontan olarak sonlanma eğilimi gösterir. EEG’de uykuda artış gösteren, özel morfolojili lokalize dikenler, diken- dalgalar gözlenir. En tipik ve yaygın olarak bilinen formu sentro-temporal dikenli selim çocukluk çağı epilepsisi’dir. Yine Panayiotopoulos sendromu ve Gastaut tipi oksipital paroksizmli idiyopatik çocukluk çağı epilepsisi de bu grupta yer almaktadır. Affektif semptomlu selim çocukluk çağı nöbetleri, parietal diken ve dev somatosensoryel uyarılmış dikenli selim çocukluk çağı epilepsisi ve frontal veya orta hat dikenli selim çocukluk çağı fokal nöbetleri gibi elektroklinik özellikleri olarak tipik sendromlara uymayan bazı tablolarda da tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, idiyopatik parsiyel epilepsi.


Idiopathic Partial Epilepsies in Childhood

Nimet Dortcan1, Betul Tekin Guveli2, Veysi Demirbilek3
1Department Of Neurology, Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Istanbul
2Department Of Neurology, Dr. Mazhar Osman Mental Health And Neurological Diseases Hospital, Istanbul
3Department Of Pediatric Neurology, Istanbul University Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Istanbul

Benign partial epilepsies of childhood are idiopathic syndromes that occur in children with normal psychomotor development and have a benign course. Laboratory and neuroimaging work-up do not reveal any organic lesion. These syndromes are age-dependent and seizures tend to disappear spontaneously around the adolescence. The EEG shows localized spikes and slow spikes with a particular morphology increased by sleep. The most typical and widely recognized form is the ‘benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes’. They also include Panayiotopoulos syndrome and Gastaut-type idiopathic childhood epilepsy with occipital paroxysms. Other forms have been described with clinico-EEG manifestations that can not be classified as typical cases, such as ‘benign childhood seizures with affective symptoms’, ‘benign childhood epilepsy with parietal spikes and frequent extreme somatosensory evoked spikes’ as also ‘benign childhood focal seizures associated with frontal or midline spikes’.

Keywords: Childhood, idiopathic partial epilepsy.


Nimet Dortcan, Betul Tekin Guveli, Veysi Demirbilek. Idiopathic Partial Epilepsies in Childhood. Epilepsi. 2014; 20(Ek-1): 6-12

Sorumlu Yazar: Betul Tekin Guveli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale