ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Bant Heterotopi ve Lennox Gastaut Sendromu: Olgu Sunumu [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-36349 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.36349  

Bant Heterotopi ve Lennox Gastaut Sendromu: Olgu Sunumu

Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü, Kayseri, Türkiye

Sınırlı veya yaygın bir nöronal migrasyon bozukluğu olarak adlandırılan heterotopi hafif mental retardasyon, epileptik nöbetler, psikiyatrik belirtiler veya sistemik bozukluklarla klinikte kendini gösterebilir. Olguların yaklaşık %90’ında, çoğunlukla tedaviye dirençli epileptik nöbetler gözlenir. Lennox-Gastaut sendromu (LGS) çok sayıda nöbet tipinin birlikte görüldüğü, özel elektroensefalografi (EEG) paternlerine sahip, kognitif etkilenmenin de olduğu, tedaviye dirençli ve kötü prognozlu bir epileptik ensefalopatidir.
Bu yazıda tedaviye dirençli tonik, atonik, miyoklonik, atipik absans nöbetleri ve davranış anormallikleri olan, beyin görüntülemesinde bant heterotopiye sahip, EEG’ si 2-2,5 hz diken dalga, multipl diken ve hızlı ritimlerden oluşan LGS tanısı koyduğumuz 17 yaşındaki erkek olgu tedavi yönetimindeki zorluğa dikkat çekmek için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bant Heterotopi, Lennox Gastaut Sendromu, Epilepsi


Band Heterotopia and Lennox Gastaut Syndrome: A Case Report

Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan
Erciyes University School of Medicine, Department of Neurology, Kayseri, Turkey

Heterotopia, referred to as a limited or common neuronal migration disorder, may manifest clinically with mild mental retardation, epileptic seizures, psychiatric symptoms or systemic disorders. Approximately 90% of the cases usually have drug-resistant epileptic seizures. Lennox-Gastaut syndrome (LGS) is an epileptic encephalopathy with cognitive impairment, treatment-resistant and poor prognosis, with multiple patterns of seizures, specific electroencephalographic (EEG) patterns.
In this case, the brain imaging showed band heterotopy, EEG 2-2.5 Hz spike wave, multiple spike and fast rhythms. A 17-year-old male patient with drug-resistant tonic, atonic, myoclonic, atypical absence seizures and behavioral abnormalities, diagnosed with LGS, was presented to highlight the difficulty in treatment management.

Keywords: Band Heterotopia, Lennox Gastaut Syndrome, Epilepsy
Sorumlu Yazar: Mehmet Fatih Göl, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale