ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Bant Heterotopi ve Lennox-Gastaut Sendromu: Olgu Sunumu [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(2): 83-86 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.36349  

Bant Heterotopi ve Lennox-Gastaut Sendromu: Olgu Sunumu

Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri

Sınırlı veya yaygın bir nöronal migrasyon bozukluğu olarak adlandırılan heterotopi hafif mental retardasyon, epileptik nöbetler, psikiyatrik belirtiler veya sistemik bozukluklarla klinikte kendini gösterebilir. Olguların yaklaşık %90’ında, çoğunlukla tedaviye dirençli epileptik nöbetler gözlenir. Lennox-Gastaut sendromu (LGS) çok sayıda nöbet tipinin birlikte görüldüğü, özel elektroensefalografi (EEG) paternlerine sahip, kognitif etkilenmenin de olduğu, tedaviye dirençli ve kötü prognozlu bir epileptik ensefalopatidir. Bu yazıda tedaviye dirençli tonik, atonik, miyoklonik, atipik absans nöbetleri ve davranış anormallikleri olan, beyin görüntülemesinde bant heterotopiye sahip, EEG’si 2–2.5 hz diken dalga, multipl diken ve hızlı ritimlerden oluşan LGS tanısı koyduğumuz 17 yaşındaki erkek olgu tedavi yönetimindeki zorluğa dikkat çekmek için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bant heterotopi, epilepsi; Lennox-Gastaut sendromu.


Band Heterotopia and Lennox-Gastaut Syndrome: A Case Report

Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan
Department of Neurology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

Heterotopia, referred to as a limited or common neuronal migration disorder, may manifest clinically with mild mental retardation, epileptic seizures, psychiatric symptoms, or systemic disorders. Approximately 90% of cases have drug-resistant epileptic seizures. Lennox-Gastaut syndrome (LGS) is an epileptic encephalopathy with cognitive impairment; it is treatment-resistant and has a poor prognosis, with multiple patterns of seizures and specific electroencephalographic (EEG) patterns. In this case, the brain imaging showed band heterotopy, an EEG 2–2.5 Hz spike wave, and multiple spike and fast rhythms. This case of a 17-year-old male patient with drug-resistant tonic, atonic, myoclonic, atypical absence seizures, and behavioral abnormalities who was diagnosed with LGS was presented to highlight the difficulty in treatment management.

Keywords: Band heterotopia, epilepsy; Lennox-Gastaut syndrome.


Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan. Band Heterotopia and Lennox-Gastaut Syndrome: A Case Report. Epilepsi. 2018; 24(2): 83-86

Sorumlu Yazar: Mehmet Fatih Göl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale