ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 3       Yıl: 2018

Epilepside Özürlülük ve Özürlülük Raporlarının Düzenlenmesi Süreci [Epilepsi]
Epilepsi. 2007; 13(1): 41-46

Epilepside Özürlülük ve Özürlülük Raporlarının Düzenlenmesi Süreci

Hikmet Yılmaz
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Epilepsi klinik yelpazesi geniş heterojen bir hastalıktır. Yelpazenin en solunda uygun tedavi ile nöbetsiz yada seyrek nöbet geçiren olgular yer alırken; yelpazenin en sağında ilaç tedavisine rağmen nöbetleri ısrar eden, motor-mental retardasyonun eşlik ettiği, sık nöbetlerin ve kadastrofik epilepsi tablolarının eşlik ettiği olgular bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre “Doğuştan yada sonradan edinilmiş; bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yeteneklerdeki engeller nedeni ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve iş gücünün en az %40’ını kaybetmiş olduğu bir sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olan her birey” özürlüdür.1 Bu durumda %40 veya daha fazla iş gücü kaybına neden olacak ölçüde nöbet geçiren yada hastalığın olumsuz etkilerine maruz kalmış olan epilepsi hastaları etkilenme şiddetlerine göre değişen oranlarda özürlü kabul edilmektedir.2 Klinik yelpazede bulundukları yere göre bu olguların özürlülük oranları değişmekte, yelpazenin sağına gittikçe özürlülük oranı da artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: epilepsi, özürlülük, engelli


Hikmet Yılmaz. Epilepside Özürlülük ve Özürlülük Raporlarının Düzenlenmesi Süreci. Epilepsi. 2007; 13(1): 41-46

Sorumlu Yazar: Hikmet Yılmaz


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale