ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 2       Yıl: 2018

Arı Sokması Sonrası Epileptik Nöbet;Olgu Sunumu [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-35693 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.35693  

Arı Sokması Sonrası Epileptik Nöbet;Olgu Sunumu

Cemre Çağan Polat, Selma Yücel, Tülay Tan, Handan Işın Özışın Karaman
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Arı zehirlenmeleri en sık karşılaşılan böcek zehirlenmeleri arasındadır.Sıklıkla ani yanıcı bir ağrı ve takiben o bölgede lokal enflamasyon bulguları görülür.Daha nadir olarak; anaflaksi,anksiyete bozukluğu,baş ağrısı,göğüs ağrısı,miyokard enfarktüsü,organ yetmezlikleri ve nörolojik hastalıklar bildirilmiştir.Arı zehirinin bir çok bileşeni bulunur ve bu bileşenlerin sinir sistemi üzerine farklı etkileri vardır.

Anahtar Kelimeler: Arı sokması, Nöbet, Arı zehri


Epilepsy After Bee Sting;Case Report

Cemre Çağan Polat, Selma Yücel, Tülay Tan, Handan Işın Özışın Karaman
Çanakkale On Sekiz Mart University Neurology Department

Bee envenomations are one of the most common in all insect venomations.The usual clinical
manifestation is local inflamation findings with a sudden burning pain.Rarely anaphylaxis,anxiety
disorders,headache,chest pain,myocardial infarction,organ dysfunction and neurological disorders are
reported.Bee venom has many components and these components have different effect on nervous
system.

Keywords: Bee sting, Seizure, Bee venom
Sorumlu Yazar: Cemre Çağan Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale