ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 1       Yıl: 2020

Türkiye’de Video-EEG Monitorizasyonu ve Epilepsi Cerrahisi Uygulayan Merkezlerin Ayrıntılı İncelemesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2017; 23(3): 109-117 | DOI: 10.14744/epilepsi.2017.32154  

Türkiye’de Video-EEG Monitorizasyonu ve Epilepsi Cerrahisi Uygulayan Merkezlerin Ayrıntılı İncelemesi

Yasemin Biçer Gömceli1, Neşe Dericioğlu2, Naz Yeni3, Candan Gürses4
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Epilepsi Cerrahi Komisyonu tarafından epilepsi hastalarının kapsamlı değerlendirilmesini sağlayan Video-EEG monitorizasyon (VEM) merkezlerinin ve epilepsi cerrahisinin mevcut altyapısı-hizmet potansiyelini belirlemek, standardizasyonu hususunda çalışmaların başlatılmasını gündeme taşımak, veriler doğrultusunda farkındalık yaratarak bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını resmi kurumlara net verilerle sunabilmek amacı ile veri toplama çalışması yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: VEM ve cerrahi detayları içeren 2 ayrı veri toplama formu düzenlendi. Formlar Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından e-posta yoluyla tüm üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve özel merkezlerdeki erişkin nöroloji uzmanlarına ulaştırıldı. Gönüllülük esasına dayanan bu anket çalışmasında merkezler e-posta yoluyla geribildirimde bulunarak çalışmaya dahil oldu. Veriler Haziran-Kasım 2015 tarihleri arasında toplanarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya 32 VEM merkezi (28 merkez halen aktif) ve 14 epilepsi cerrahisi merkezi (12 merkez halen aktif) verilerini göndererek dahil oldu. Toplamda ülkemizde bugüne kadar 20.000 hastaya VEM uygulandığı görüldü. Toplamda 1833 hastaya rezektif cerrahi (1606 skalp inceleme, 227 invazif inceleme sonrası) uygulanırken 321 hastaya vagal sinir stimülatörü takılmıştı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemiz gerçeğini büyük ölçüde ortaya koyan bu çalışma, epilepsi cerrahisi için hedef kitlenin en iyimser rakamlarla sadece %5’ine ulaşılabildiğini göstermiştir. Dirençli epilepsi hastalarının belirlenmesi, uygun merkezlere refere edilmesi ve uygun tedavilere ulaşabilmeleri için farkındalığın artırılması, uygun sağlık politikaları ile epilepsi merkezlerinin çalışma koşullarının desteklenmesi gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler: Epilepsi, epilepsi cerrahisi, video-elektroensefalografi.


A Detailed Evaluation of Centers that Use Video-Electroencephalogram Monitorization and Epilepsy Surgery in Turkey

Yasemin Biçer Gömceli1, Neşe Dericioğlu2, Naz Yeni3, Candan Gürses4
1Department of Neurology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
2Department of Neurology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Neurology, Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Neurology, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is data collection through “The Epilepsy Surgery Commission of The Turkish Epilepsy Society” to provide comprehensive assessment of epilepsy patients and identify the existing infrastructure-service potential of video-EEG monitoring (VEM) centers and epilepsy surgery, to initiate the standardization activities, to create awareness in the direction of the data and by the way to ensure the necessary precautions are taken by health authorities,
METHODS: Two separate data collection forms were prepared, including VEM and surgical details. Forms were sent to all University hospitals, Educational Research hospitals, and adult neurology specialists in private centers via e-mail by the Turkish Epilepsy Society. In this volunteer-based questionnaire, centers were included in the study by e-mail feedback. Data from June to November 2015 were included in the study.
RESULTS: The study included 32 VEM centers (28 centers still active) and 14 epilepsy surgery centers (12 centers still active). In total, 20,000 patients in our country have been subjected to VEM so far. Also 1833 patients underwent resective surgery (1606 scalp examination, 227 invasive examination) and 321 patients had vagal nerve stimulator.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study, which reveals the fact of our country, shows that only 5% of the target audience can be reached for epilepsy surgery, with the most optimistically. Raising awareness is necessary to identify patients with resistant epilepsy, referral to appropriate centers and access to appropriate treatment, appropriate health care policies and working conditions for epilepsy centers should be supported.

Keywords: Epilepsy, epilepsy surgery, video-electroencephalogram.


Yasemin Biçer Gömceli, Neşe Dericioğlu, Naz Yeni, Candan Gürses. A Detailed Evaluation of Centers that Use Video-Electroencephalogram Monitorization and Epilepsy Surgery in Turkey. Epilepsi. 2017; 23(3): 109-117

Sorumlu Yazar: Yasemin Biçer Gömceli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale