ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 3       Yıl: 2018

Epilepsi ve Askerlik [Epilepsi]
Epilepsi. 2007; 13(1): 12-16

Epilepsi ve Askerlik

Semai Bek, Zeki Gökçil Gökçil
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Anabilim Dalı

Yapılan çalışmalarda Türkiye’de epilepsi prevalansı 7-12.2/1000 olarak bulunmuştur. Ortalama prevalans 10/1000 olarak kabul edilirse 2000 yılı nüfus sayımına göre, askerlik çağında bulunan erkeklerin yaklaşık 115.000’i epilepsi hastasıdır. Erkekler için ülkemizde zorunlu olan askerlik hizmeti için epileptik hastalar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği (SYY)’ne göre karar verilmektedir. Askerliğe elverişli olanlar; sağlık yetenekleri bakımından hiçbir hastalık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, hastalık ve arızalar listesinin “A” dilimine girenlerdir. Askerliğe elverişli olmayanlar ise hastalık ve arızaları, hastalık ve arızalar listesinin “B ve D” dilimlerine girenlerdir. Epilepsiler, TSK SYY’nin 12. maddesi ile değerlendirilir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, askerlik, psikojenik nonepileptik nöbet, elektroensefalografi


Epilepsy and Military Service

Semai Bek, Zeki Gökçil Gökçil
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Anabilim Dalı

The prevalence of epilepsy was found 7-12.2 of 1,000 for Turkey. As the mean prevalence accepted is 10/1000, according to Turkish population census 2000, about 115.000 epilepsy patients are found in the military service age among men. Military convenience for epilepsy patients who are obliged to serve is determined according to Turkish Armed Forces Health Capability Ordinance (TAFHCO). Men having no disease or sequel; having disease or sequel included in the “A” category of disease and
sequel list are considered “convenient for service”. “Not convenient for service” are the ones having diseases or sequels which are implicated in “B” or “D” categories. Epilepsies are interpreted in the 12th article of TAFHCO.

Keywords: Epilepsy, military service, psychogenic nonepileptic seizure, electroencephalography


Semai Bek, Zeki Gökçil Gökçil. Epilepsy and Military Service. Epilepsi. 2007; 13(1): 12-16

Sorumlu Yazar: Semai Bek


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale