ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 1       Yıl: 2020

Absans Epilepsisinin Patofizyolojisinde Rho/Rho-Kinaz Yolağının Olası Rolü [Epilepsi]
Epilepsi. 2019; 25(1): 1-7 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.30592  

Absans Epilepsisinin Patofizyolojisinde Rho/Rho-Kinaz Yolağının Olası Rolü

Nihan Carcak1, Melis Yavuz2, Tugba Eryiğit2, Akif Hakan Kurt3, Meral Urhan Küçük4, Filiz Onat2, Kansu Buyukafsar4
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Istanbul, Türkiye
3Sütçüimam Universitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaras, Türkiye
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Rho/Rho-kinaz (ROCK) hücre içi sinyal yolağının nöroinflamasyon, epileptogenez ve konvülzif tip epilepsilerde nöbetlerle ilişkili olduğu deneysel hayvan modellerinde gösterilmiştir. Ancak bu yolağın absans epilepsisinin patofizyolojisindeki rolü henüz aydınlatılmamıştır. Burada, Strazburg kökenli genetik absans epilepsili sıçanlarda (GAERS) diken-ve-yavaş-dalga deşarjların (DDD) ortaya çıkışından sorumlu beyin bölgelerindeki, ROCK aktivitesinin değerlendirilmesi ve Rho-kinaz enzim inhibitörü Y-27632’in ROCK aktivitesi üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ROCK aktivitesi, GAERS sıçanlarda somatosensoriyel korteks, hipokampüs ve talamusta ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) yöntemiyle ölçülmüştür. Bununla birlikte bir grup GAERS sıçana intraserebroventriküler (i.s.v.) olarak 20 nmol/5μl dozunda Y-27632 uygulanmış ve ROCK enzim aktivitesindeki değişiklik değerlendirilmiştir. Ek olarak, i.s.v. yoldan verilen Y-27632’nin DDD’ler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amacıyla GAERS sıçanlara iki farklı dozda (20 nmol ve 60 nmol) Y-27632 uygulanmış ve EEG kaydı alınmıştır.
BULGULAR: GAERS sıçanların somatosensoriyel korteksinde ROCK aktivitesi artmıştır ve Rho-kinaz enzim inhibitörü Y-27632 bu artışı baskılamıştır. Buna ek olarak, i.s.v. olarak uygulanan Y-2732 DDD’lerin toplam ve ortalama süresini kontrol grubuna göre anlamlı derecede azaltmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, Rho-kinaz sinyal yolağının absans nöbetlerin ortaya çıkışında rol alabileceğini ve dahası Y-27632’nin DDD’leri baskılayıcı etkisinin bu yolağın anti-absans etki açısından potansiyel bir terapötik hedef olarak değerlendirilebileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Absans epilepsi, enzim bağlı immünosorbent deneyi; Rho/Rho-kinaz; Rho-kinaz; Strazburg kökenli genetik absans epilepsili sıçanlar; Y-27632.


The Role of Rho/Rho-Kinase Pathway in the Pathophysiology of Absence Epilepsy

Nihan Carcak1, Melis Yavuz2, Tugba Eryiğit2, Akif Hakan Kurt3, Meral Urhan Küçük4, Filiz Onat2, Kansu Buyukafsar4
1Department of Pharmacology, Istanbul University Faculty of Pharmacy, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Pharmacology, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Pharmacology, Sütçüimam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey
4Department of Pharmacology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey

INTRODUCTION: Rho/Rho-kinase (ROCK) signaling has been shown to contribute to neuroinflammation, epileptogenesis, and seizures in convulsive-type epilepsy models. However, this pathway has not been investigated in the pathophysiology of absence epilepsy. The aim of this study was to investigate ROCK activity in brain regions involved in spike-and-wave discharge (SWD) generation and the effects of the Rho-kinase inhibitor, Y-27632, on ROCK activity in genetic absence epilepsy rats from Strasburg (GAERS).
METHODS: ROCK activity in the somatosensorial cortex, hippocampus, and thalamus was measured using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). An intracerebroventricular (i.c.v.) injection of Y-27632 was administered at a dose of 20 nmol/5 μl and changes in ROCK activity were assessed. To evaluate the effect of Y-27632 on SWDs, i.c.v. 20 nmol and 60 nmol doses of Y-27632 were administered to the GAERS subjects and electroencephalography was performed.
RESULTS: ROCK activity was elevated in the somatosensory cortex in the GAERS study subjects, and the Rho-kinase enzyme inhibitor, Y-27632, suppressed this increase. In addition, Y-27632 significantly reduced the total and mean duration of SWDs compared with the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings indicate that the Rho-kinase pathway may play a role in the generation of absence seizures, and that the suppressive effect of Y-27632 on SWDs may be a potential therapeutic target for this anti-absent effect.

Keywords: Absence epilepsy, enzyme-linked immunosorbent assay; Rho/Rho-kinase; Rho-kinase; genetic absence epilepsy rats from Strasburg; Y-27632.


Nihan Carcak, Melis Yavuz, Tugba Eryiğit, Akif Hakan Kurt, Meral Urhan Küçük, Filiz Onat, Kansu Buyukafsar. The Role of Rho/Rho-Kinase Pathway in the Pathophysiology of Absence Epilepsy. Epilepsi. 2019; 25(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Filiz Onat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale