ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Çocukluk Epilepsilerinde Tıbbi Tedavi [Epilepsi]
Epilepsi. 2014; 20(Ek-1): 50-55 | DOI: 10.5505/epilepsi.2014.29292  

Çocukluk Epilepsilerinde Tıbbi Tedavi

Sema Saltık
İstanbul Üniveristesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Epileptik nöbetlerin büyük çoğunluğu antiepileptik ilaçlar (AEİ) ile kontrol altına alınmaktadır. İlk nöbetten sonra tedaviye başlama kararı ikinci nöbet riski ile AEİ’ların farmakolojik ve psikososyal yan etki riskleri karşılaştırılarak hasta bazında verilir. Nöbet nüksü için başlıca risk faktörleri nöbetin fokal olması, nöbet öncesinde gelişim geriliği, organik beyin lezyonu, fokal nörolojik bulgu, spesifik EEG bozukluğu ve ailede epilepsi varlığı olarak özetlenebilir. İlk AEİ olarak nöbet ve sendrom tipine oldukça etkin, güvenli ve iyi tolere edilebilen bir ilaç seçilmelidir. Epilepsi tedavisinde hedef monoterapidir. Ancak ilk iki monoterapi denemesine rağmen yanıt alınamazsa ilaç kombinasyonları denenir. Pek çok çocukta iki yıl nöbetsizlikten sonra ilaç tedavisinin kesilmesi düşünülebilir. İlaç kesimi birdenbire değil yavaş bir şekilde azaltılarak yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, çocukluk çağı; epilepsi; tedavi.


Medical Treatment in Childhood Epilepsies

Sema Saltık
Department Of Pediatric Neurology, Istanbul University Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Istanbul

The majority of epileptic seizures are controlled with antiepileptic drugs (AEDs). Whether or not to start treatment following an initial unprovoked seizure should be decided on an individualized basis; and, the risk of seizure recurrence versus possible side-effects and social consequences of chronic AED treatment should be evaluated. Main risk factors for seizure recurrence can be summarized as the presence of focal seizure types, organic brain lesion, focal neurologic abnormality, previous neurodevelopmental retardation, specific EEG abnormality and positive family history of epilepsy. The AED chosen for initial therapy should be one that is highly effective for a particular seizure type and epilepsy syndrome, as also, that is safe and well tolerated. Monotherapy is the goal in epilepsy treatment. If the first two monotherapies fail, combinations of AEDs should be tried. Withdrawal of AED therapy should be considered in most children after two years without seizures. AEDs should be tapered slowly rather than halted abruptly.

Keywords: Antiepileptic drugs, childhood; epilepsy; treatment.


Sema Saltık. Medical Treatment in Childhood Epilepsies. Epilepsi. 2014; 20(Ek-1): 50-55

Sorumlu Yazar: Sema Saltık, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale