ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Epilepsi hastalarında interiktal başağrısı sıklığı [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-26928 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.26928  

Epilepsi hastalarında interiktal başağrısı sıklığı

Gökhan Özer1, Yasemin Ünal2, Gülnihal Kutlu2, Yasemin Gömceli3, Levent İnan4
1Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü, Gaziantep
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü, Muğla, Turkey
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
4Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji, Yozgat, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi ve başağrısı sık görülen paroksismal nörolojik fenomenlerdir. Başağrısı bazen nöbetin tek belirtisi olabilir. Ayrıca postiktal başağrıları kompleks parsiyal ve jeneralize tonik-klonik nöbetlerden sonra sık görülmektedir. Biz epilepsi polikliniğine başvuran hastalarda interiktal başağrısı sıklığını bulmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışma, nöroloji kliniğinde epilepsi tanısı ile takip edilen 86 erişkin hastayı kapsamaktadır
BULGULAR: Çalışmaya epilepsi tanısı ile izlenen 54 kadın, 32 erkek, toplam 86 hasta alındı. Başağrısı olan 41 (%47,6) hastanın ağrı tipleri sırasıyla; gerilim tipi başağrısı (GTBA) %16.3, auralı migren % 13.9, aurasız migren %12.8, GTBA + stabbing 1%1.2, küme başağrısı % 1.2, diğer primer başağrıları %2,4 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epileptik hastalar sık başağrısı, özellikte migrenöz özellikte başağrısı yaşamaktadır. Epilepsi hastalarında poliklinik takiplerinde başağrısı göz ardı edilebilir ve bu da bu grup hastaların yaşam kalitesini etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Başağrısı, Epilepsi, Migren


Prevalence of prevalence of interictal headache in epileptıc patients

Gökhan Özer1, Yasemin Ünal2, Gülnihal Kutlu2, Yasemin Gömceli3, Levent İnan4
1Sanko Unıversty Faculty Of Medicine Neurology, Gaziantep, Turkey
2Muğla Sıtkı Koçman Unıversty Faculty Of Medicine Neurology, Muğla, Turkey
3Antalya Education And Research Hospitali Neurology, Antalya, Turkey
4Bozok Unıversty Faculty Of Medicine Neurology, Yozgat, Turkey

INTRODUCTION: Epilepsy and headache are common paroxysmal neurological phenomena. Headache can sometimes be the sole symptom of a seizure. In addition, post-ictal headaches frequently occur after complex partial and generalized tonic-clonic seizures. We aimed to find the prevalence of interictal headache in epileptic patients presenting to an outpatient epilepsy clinic.


METHODS: This prospective study included 86 adult patients with a diagnosis of epilepsy followed at a neurology clinic
RESULTS: A total of 86 epileptic patients (54 females, 32 males) were included in the study. The types of headache in 41 (47.6%) patients presenting with headache were tension-type headache (n=14, 16.3), migraine with aura (n=12, 13.9%), migraine without aura (n=11, 12.8%), TTH + stabbing (n=1, 1.2%), cluster headache (1.2%) and other primary headaches (n=2, 2.4%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with epilepsy often have headaches and in particular migraine headache. Headache in epileptic patients may be overlooked during follow-up in the outpatient clinic setting and this can adversely affect the quality of life of these patients.

Keywords: Headache, Epilepsy, Migraine
Sorumlu Yazar: Gökhan Özer, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale