ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Katameniyal Epilepsi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-25349

Katameniyal Epilepsi

Rabia Gökçen Gözübatık Çelik1, Çiğdem Özkara2
1Bakırköy Prof Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Menstrüel siklusun belirli evrelerinde (perimenstrüel ve periovulator evreler) nöbetlerin kümeler oluşturması durumunda katameniyal epilepsilerden bahsedilir; prevalansı % 10-70 aralığında değişmektedir. Perimenstrüel (en sık); periovulator, yetersiz luteal faz olmak üzere 3 tipe ayrılır. Fizyopatolojisinde; üreme ile ilişkili steroid hormonların nöroaktif özellikleri (direk membran ilişkili kısa süreli etki ve intrasellüler reseptör/genomik ilişkili uzun süreli etki) ve bunların serum düzeylerindeki siklik değişiklikleri, epileptik alanın nöroaktif steroidlere olan duyarlılığı rol oynar. Steroid hormonlardan progesteron ve nörosteroidler antikonvülzan etkiliyken; en iyi bilinen prokonvülzan olan östrojenin son çalışmalarda Nöropeptit Y üzerinden antikonvulzan etkisi olabileceği de gösterilmiştir. Katameniyal epilepsi tedavisinde i. Hormonal (Medroxyprogesterone acetate, Clomiphene, Triptorelin, Leuprolide, Progesteron, Goserelin); ii. Non-hormonal (Asetazolamid, Clobazam, Lamotrigine, Levetirasetam) ve iii. Nörosteroid bazlı tedaviler (Ganaksolone) kullanılır. Nöbet ve adet döngüsü takvimi tutulması, adet öncesi ve sonrası antiepileptik ilaç düzeylerinin ölçülerek doz ayarlanmasının yapılması, aralıklı benzodiazepin uygulanması, adet dönemlerinde asetozolamid veya oral kontraseptif gibi hormonal tedaviler verilmesi, ileri yaş hastalarda enzim indükleyen antiepileptik tedaviler açısından (osteoporoz riski) dikkatli olunması tedavi stratejileri arasında yeralır.

Anahtar Kelimeler: epilepsi, menstrüel süklus, patofizyoloji, Progesteron, östrojen, reprodüktif, hormon replasman tedavisi, antiepileptikler
Sorumlu Yazar: Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale