ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 3       Yıl: 2018

Fokal Epilepsili Hastalarda Cinsel İşlev Bozuklukları [Epilepsi]
Epilepsi. 2007; 13(1): 17-20

Fokal Epilepsili Hastalarda Cinsel İşlev Bozuklukları

Gülengül Torun1, İpek Midi2, Kadriye Ağan2, Duygu Biçer3, Canan Aykut Bingöl4
1İstinye Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2Marmara Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı
3Marmara Üniversitesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
4Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Epilepsi hastalarında cinsel işlev bozuklukları sıktır. Bu organik nedenlere bağlı olabileceği gibi, psikolojik ve sosyal nedenlerden de kaynaklanabilir.
YÖNTEMLER: Epilepsi Polikliniği’nde takip edilen fokal epilepsili 15 kadın ve 15 erkek hastaya onayları alındıktan sonra Hamilton Depresyon Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçeği ve Arizona Cinsel Deneyimler Ölçeği (ASEX) uygulandı. Major depresyon ve anksiyete bozukluğu ve cinsel işlev bozuklukları ile lezyon lokalizasyonu ve politerapi arasındaki ilişkiler incelendi.
BULGULAR: Kadın hastalarımızın %73,3’ünde (11/15), erkek hastalarımızın %46,6’sında (7/15) cinsel işlev bozukluğu bulundu. Depresyon ve anksiyete görülen hastalarımızda cinsel işlev bozukluğu daha fazlaydı. En sık mezial temporal sklerozu bulunan hastalarda cinsel işlev bozukluğuna rastlandı.
SONUÇ: Almakta oldukları antiepileptik ilaçların monoterapi veya politerapi oluşunun cinsel işlev bozukluğu üzerine etkisi bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, depresyon, anksiyete, cinsel işlev bozukluğu


Sexual Dysfunction in Focal Epilepsy Patients

Gülengül Torun1, İpek Midi2, Kadriye Ağan2, Duygu Biçer3, Canan Aykut Bingöl4
1İstinye Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2Marmara Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı
3Marmara Üniversitesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
4Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı

OBJECTIVE: Sexual dysfunction is frequently seen in epileptic patients. Organic and/or psychological and social causes play a role in the etiology.
METHODS: Thirty patients (15 male, 15 female) from the outpatient epilepsy clinic of Hospital were involved in the study, after informed consent was obtained. In all patients, Hamilton Depression Scale, Hamilton Anxiety Scale and Arizona Sexual Experience Scale were performed. The relationship between depression, anxiety, sexual dysfunction, lesion localization and antiepileptic treatment were evaluated.
RESULTS: Sexual dysfunction was found in 73.3% of female and 46.6% of male patients. Sexual dysfunction was more commonly seen in patients with depression and anxiety. Also, patients with mesial temporal sclerosis had more common sexual dysfunction.
CONCLUSION: Monotheraphy or politherapy had not an effect on sexual dysfunction.

Keywords: Epilepsy, depression, anxiety, sexual dysfunction


Gülengül Torun, İpek Midi, Kadriye Ağan, Duygu Biçer, Canan Aykut Bingöl. Sexual Dysfunction in Focal Epilepsy Patients. Epilepsi. 2007; 13(1): 17-20

Sorumlu Yazar: İpek Midi


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale