ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 23      Sayı : 3       Yıl: 2017

Levetirasetam ile ortaya çıkan stuttering priyapizm [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-14632 | DOI: 10.14744/epilepsi.2017.14632  

Levetirasetam ile ortaya çıkan stuttering priyapizm

Mehmet Taylan Peköz, Hacer Bozdemir, Ümit Satılmış, Kezban Aslan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Adana

Priyapizm cinsel uyarı olmamasına karşın uzamış ve tekrarlayan ağrılı ereksiyon tablosudur. Daha önce sodyum valproat ve topiramat gibi antiepileptik ilaçlar ile priyapizm gelişen olgular bildirilmiştir. Onbeş yaşındaki olgu fokal nöbet tanısı ile levetirasetam 1000 mg/gün kullanırken, tedavinin ilk haftasında ortaya çıkan ve ilaç kesimi ile düzelen stuttering priyapizm tablosu tanımlamaktadır. Daha önce levetirasetam tedavisi sırasında görülen priyapizm ile ilişkili literatür bilgisine rastlanamadığından olgunun bildirilmesi uygun görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: priyapizm, epilepsi, levetirasetam


Stuttering priapism associated with levetiracetam

Mehmet Taylan Peköz, Hacer Bozdemir, Ümit Satılmış, Kezban Aslan
Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Çukurova University, Adana, Turkey,

Priapism is defined as a prolonged and persistent, painful erection of the penis without sexual stimulation. There have been a few case report of priapism resulting from the use of sodium valproate and topiramate. In our case; A 15-year-old male patient followed-up with partial seizure was treated with levetiracetam 1000 mg / day. stuttering priapism was reported in the first week of treatment, which improved with drug withdrawal. In our knowledge there is no known case report of similar complication with levetiracetam.

Keywords: priapism, epilepsy, levetiracetam
Sorumlu Yazar: Mehmet Taylan Peköz, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale