ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 1       Yıl: 2020

HEREDİTER HİPEREKPLEKSİYA VEYA İRKİLME SENDROMUNDA ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR [Epilepsi]
Epilepsi. 2000; 6(1): 11-16

HEREDİTER HİPEREKPLEKSİYA VEYA İRKİLME SENDROMUNDA ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR

Aysu ŞEN1, Aysun SOYSAL1, Baki ARPACI1, Dilek ATAKLI1, Fikret AYSAL1, Turan ATAY1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Bu çalışmada herediter hiperekpleksiya veya İrkilme (startle) sendromu olan üç kardeşin (30 ve 34 yaşlarında İki erkek, 32 yaşında kadın) nörofizyolojik bulgularını değerlendirdik. EEG incelemelerinde ön bölgelerde daha belirgin olarak ortaya çıkan diken ve keskin dalgalardan oluşan paroksismal aktivite gözlendi ve kortikal SEP amplitüdleri yüksek bulundu. Göz kırpma refleksi incelemesinde iki yanlı R1 ve R2 latansları normal sınırlar İçinde bulundu. Sağ median, sağ tibial ve sol tibial sinir uyarımı ile orbikularis okuliden, sternokleido-mastoid. biseps ve tibialis anteriora doğru yayılan stereotipik bir refleks yanıt alındı. Sonuçlarımız, herediter hiperekpleksiyadaki jerklerin ve irkilme refleksinin aynı yolları paylaştığını (refleks arkının motor bölümü: özellikle pontomeduller retiküler formasyon) bildiren önceki literatür bulgularını desteklemiştir.

Anahtar Kelimeler: ELEKTRİK,STİMÜLASYONU;ELEKTROENSEFALOGRAFİ-PEDİGREE,REFLEKS,ANORMAL/GENETİK;İRKİLME,RE-AKSİYONU/FİZYOLOJİ/GENETİK


ELECTROPHYSIOLOGIC FINDINGS IN HEREDITARY HYPEREKPLEXIA OR STARTLE SYNDROME

Aysu ŞEN1, Aysun SOYSAL1, Baki ARPACI1, Dilek ATAKLI1, Fikret AYSAL1, Turan ATAY1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

We evaluated the neurophysiological findings of three siblings (two males and a female aged 30. 34, 32 years, respectively) with hereditary hyperekplexia (HH) or start'e disease. EEG recordings revealed spike- and sharp-wave paroxysms with anterior dominance in amplitude, and the amplitudes of cortical SEP were high. The latencies of R1 and R2 responses of blink reflex were bilater ally within normal ranges. Stimulation of the right median, right tibial, and left tibial nerves evoked a stereotypical retlex response extending from the orbicularis oculi muscle to the sternocleidomastoid, biceps brachii and tibialis anterior muscles. Our results were consistent with those of previous studies suggesting that both the jerks of hereditary hyperekplexia and startle reflex share common pathways, that is, the motor part of the reflex arch, especially the pontomedullary reticular formation.

Keywords: ELECTRIC STIMULATION: ELECTROENCEPHALOGRAPHY; PEDIGREE; REFLEX, ABNORMAL/ GENETICS; STARTLE REACTION PHYSIOLOGY/GENETICS


Aysu ŞEN, Aysun SOYSAL, Baki ARPACI, Dilek ATAKLI, Fikret AYSAL, Turan ATAY. ELECTROPHYSIOLOGIC FINDINGS IN HEREDITARY HYPEREKPLEXIA OR STARTLE SYNDROME. Epilepsi. 2000; 6(1): 11-16


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale