ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 3       Yıl: 2018

Vagal Sinir Stimulasyonunun Nöbetler, Bilişsel İşlevler ve Duygudurum Üzerine Etkileri [Epilepsi]
Epilepsi. 2007; 13(1): 21-24

Vagal Sinir Stimulasyonunun Nöbetler, Bilişsel İşlevler ve Duygudurum Üzerine Etkileri

Gülengül Torun1, İpek Midi2, Kadriye Ağan2, Sennur Zaimoğlu3, Canan Aykut Bingöl4
1İstinye Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2Marmara Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı
3Marmara Üniversitesi Hastanesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Nöropsikiyatri
4Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Vagal sinir stimulasyonu (VNS), özellikle ilaca dirençli parsiyel başlangıçlı nöbetleri olan hastalarda bir tedavi alternatifi olarak uygulanabilen bir tekniktir. Antiepileptik ilaçlarla etkileşmemesi, herhangi bir sistemik yan etki ya da kognitif kötüleşmeye neden olmaması, VNS takılan hastalarda nöbet sıklığında ve şiddetinde azalmanın gözlenmesi kullanım sıklığını yaygınlaştırmıştır. Antiepileptik ilaçlara düşük toleranslı hastalarda da iyi bir tedavi alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada dirençli epilepsi olan 9 VNS hastamız, nöbet sıklığı ve ilaç rejimi açısından incelenmiş, nöropsikolojik test uygulanarak VNS’nin bilişsel fonksiyon, depresyon ve anksiyete üzerine olan etkilerine bakılmıştır.
YÖNTEMLER: Tüm hastalara detaylı nöropsiklojik testler yapılmış, depresyonlarının değerlendirilmesinde Hamilton depresyon ölçeği, anksiyete bozukluklarının değerlendirilmesinde ise Hamilton anksiyete ölçeği kullanılmıştır.
BULGULAR: VNS uygulandıktan sonra hastalarımızın %70’inin nöbetlerinde kısmi yada tama yakın bir düzelme saptanırken, nöropsikolojik testlerinde de sözel akıcılıkta, depresyonu olan hastalarımızın %57’sinde, anksiyete bozukluğu gösteren hastalarımızın %37’sinde iyileşme belirlendi.
SONUÇ: VNS uygulanan hastalarımızda hem nöbet kontrolü sağlanmış, hem de kognitif fonksiyonlar ve duygudurum bozukluklarınında düzelmeler kaydedilmiştir. VNS, maliyeti yüksek olmakla birlikte dirençli nöbetleri olan ve kognitif bozukluğu bulunan hastalarda tercih edilebilecek bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, vagal sinir stimulasyonu, bilişsel fonksiyon


The Effects of Vagus Nerve Stimulation on Seizure, Cognition and Mood

Gülengül Torun1, İpek Midi2, Kadriye Ağan2, Sennur Zaimoğlu3, Canan Aykut Bingöl4
1İstinye Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2Marmara Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı
3Marmara Üniversitesi Hastanesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Nöropsikiyatri
4Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı

OBJECTIVE: Vagus-nerve stimulation (VNS) is a new treatment approach especially for the patients with partial onset epilepsy refractory to antiepileptic medications. It is getting a widespread usage because VNS does not interact with antiepileptic drugs and does not have cognitive and systemic side effects. Based on clinical observations, VNS decreases the frequency and severity of seizures. It is an alternative treatment even for patients who have poor tolerance of antiepileptic drugs. In this study, we reported the seizure frequency, antiepileptic drugs regime of 9 VNS patients and by the neuropyscological tests, we analyzed the effects of VNS on cognitive function, depression and anxiety.
METHODS: Detailed neuropsychological tests were applied in all patients. Hamilton depression scale was used for measurement of depresion and Hamilton anxiety scale was used for anxiety evaluation.
RESULTS: Partial or complete seizure control was achieved in 70% of patients, executive function and verbal fluency tests were improved after VNS. Depression and anxiety scores were improved in 57% and 37% of the patients, respectively.
CONCLUSION: The patients who were implanted VNS, both reduction of seizure and improvement on cognitive disfunction and mood disorders were accessed. Although VNS is an expensive treatment, it can be favored for the patients that have medically refractory epilepsy and cognitive dysfunction.

Keywords: Epilepsy, vagal nerve stimulation, cognitive function


Gülengül Torun, İpek Midi, Kadriye Ağan, Sennur Zaimoğlu, Canan Aykut Bingöl. The Effects of Vagus Nerve Stimulation on Seizure, Cognition and Mood. Epilepsi. 2007; 13(1): 21-24

Sorumlu Yazar: İpek Midi


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale