ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Hormonal Korunma, Nöbetler ve Antiepileptik İlaçlar [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-07769

Hormonal Korunma, Nöbetler ve Antiepileptik İlaçlar

Dilek Ataklı
Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EA: Hastanesi

Epilepsi hastası kadınlarda doğum kontrolü oldukça önemli bir konudur. Antiepileptik ilaçlar ve hormonal kontraseptifler arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Steroid hormonlar ve enzim indükleyen antiepileptik ilaçlar sitokrom P450 enzim sisteminin substratlarıdır. Bunun sonucunda, hormonal kontraseptifler ve antiepileptik ilaçlar birlikte kullanıldıklarında beklenmeyen gebelik ve nöbet riski artabilir. Enzim indükleyen antiepileptik ilaç kullanan epilepsi hastalarında intrauterin aletler ve bariyer yöntemleri korunma için uygun yöntemlerdir. Depo medroksiprogesteron-asetat enjeksiyonları etkili olmakla beraber, ciddi yan etkileri olduğundan ilk olarak tercih edilmeyebilirler.
Oral kontraseptifler lamotrijinin metabolizmasını önemli derecede artırırlar. Bu nedenle lamotrijin kullanan epilepsi hastaları yakından takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, antiepileptik ilaçlar, hormonal korunma


Hormonal Contraception, Seizures and Antiepileptic Drugs

Dilek Ataklı
Bakırko¨y Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery

Contraception is important consideration for women with epilepsy. The pharmacokinetic interactions between antiepileptic drugs and oral contraceptives are biderectional. Steroid hormones and enzyme inducing antiepileptic drugs are substrates for the cytochrome P450 enzyme system. As a result, concominant use of hormonal contraceptives and antiepileptic drugs may pose a risk for unexpected pregnancy and seizures. Intrauterine devices and barrier methods are appropriate to recommend for use in women using enzyme-inducing medications. Depot medroxyprogesterone –acetate injections appear to be effective, however they may not be first choice due to serious effects.
Oral contraceptives significantly increase the metabolim of lamotrigine. Therefore women with epilepsy taking lamotrigine need to be monitored carefully.

Keywords: Epilepsi, antiepileptik ilaçlar, hormonal korunma
Sorumlu Yazar: Dilek Ataklı, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale