ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Absans Epilepsisinin Patofizyolojisinde Hiperpolarizasyon ile Aktive olan Siklik Nükleotid Kapılı Kanalların (HCN) rolü [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-03371 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.03371  

Absans Epilepsisinin Patofizyolojisinde Hiperpolarizasyon ile Aktive olan Siklik Nükleotid Kapılı Kanalların (HCN) rolü

Melis Yavuz, Filiz Onat
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hiperpolarizasyon ile aktive olan siklik nükleotid kapılı kanallar (HCN) pacemaker akımlara katılırlar ve kalpte If nöronlarda ise Ih akımlarına aracılık ederler. Nöronal ve sinaptik yerleşimlerine göre, sinaptik entegrasyon, uzun dönemli potansiyalizasyon, sinaptik iletim ve dinlenim membran potansiyeli gibi faaliyetleri düzenlerler. Özetle, eksitatör ve inhibitör uyaranlar arasındaki elektriksel aktiviteye “şant etkisi” aracılığıyla katkıda bulunurlar. Bir takım ikinci haberciler, voltaja bağımlı aktivasyon kinetiklerini değiştirerek Ih akımlarını modüle ederler. Ih akımları epilepsi de dahil olmak üzere birçok merkezi sinir sistemi bozukluğunda incelenmektedir. Bir taraftan, Ih akımlarının absans epilepsisi patofizyolojisinin altında yatan mekanizma olan talamokortikal nöronlarda ritmik patlama modunda senkronize salınımlara yol açtığı iyi bilinmektedir. Ancak, elde edilen veriler birbiriyle çelişiyor görünmektedir. Bu nedenle, bu HCN kanallarının osilasyon şebekeleri içindeki dinamik ilişkisini anlamak, Ih akımlarının bölgeye özgü davranış kalıplarını anlamak ve nöbet aktivitesini baskılamak için temelde nasıl bir modülasyonunun gerektiğine karar vermek için daha fazla araştırmaya mı ihtiyacımız olduğu aşikardır.

Anahtar Kelimeler: HCN Kanalları, Ih, If, epilepsi, absans epilepsisi, diken-ve-dalga deşarjları, sıçan modelleri, iyon kanalları, siklik adenozin monofosfat


The Role of The Hyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated Channels (HCN) in The Pathophysiology of Absence Epilepsy

Melis Yavuz, Filiz Onat
Marmara University School Of Medicine

Hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channels (HCN) participate in pacemaker currents and gate If in cardiac cells and Ih in neurons. Depending on the neuronal and synaptic localization, HCN channels regulate synaptic integration, long-term potentiation, synaptic transmission, resting membrane potential. In summary, it contributes to the electrical activity between the excitatory and inhibitory stimuli through its ‘shunting effect’. Several second messengers modulate Ih currents at synapses by changing voltage-dependent activation kinetics. Ih currents are investigated in numerous central nervous system disorders, including epilepsy. On one hand, it is well known that Ih currents lead to synchronized oscillations in the rhythmic burst mode in thalamocortical neurons underlying the pathophysiology of absence epilepsy. But a vast amount of evidence contradicts with each other. Therefore it is important to understand the dynamic relationship of this HCN channels within the oscillatory networks, to conclude is it regional ‘queerness’ of the Ih or we simply need more investigation to determine if we basically need an upregulation or downregulation of Ih in total to suppress seizure activity.

Keywords: HCN Channels, Ih, If, epilepsy, absence epilepsy, spike-and-wave discharge, rat model, ion channels, cyclic adenosine monophosphate
Sorumlu Yazar: Filiz Onat, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale