ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 22      Sayı : 3       Yıl: 2016

Epilepsi: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
REHBER
1.
Epilepsi Rehberi

JTES 2012; 18 - 1 | Sayfalar 26 - 38 (6094 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
8. Ulusal Epilepsi Kongresi Poster Bildirileri

JTES 2012; 18 - 2 | Sayfalar 37 - 64 (4245 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
8. Ulusal Epilepsi Kongresi Konuşmacı Sunumları

JTES 2012; 18 - 2 | Sayfalar 1 - 24 (3889 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
4.
Çocukluk Çağında Dirençli Epilepsi: Epilepsi Cerrahisi Öncesi Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımları
Refractory Epilepsy of Childhood: Presurgical Evaluation and Treatment
Dilek Yalnızoğlu, Tuğba Hırfanoğlu, Ayşe Serdaroğlu, Güzide Turanlı, Meral Topçu
doi: 10.5505/epilepsi.2012.69875  JTES 2012; 18 - 0 1 | Sayfalar 7 - 14 (2800 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Levetirasetam’ın Çocukluk Çağı Dirençli Epilepsilerinde Etkinliği
The Efficacy of the Levetiracetam in Children with Intractable Epilepsy
Salma İdris, Nilüfer Eldeş Hacıfazlığlu, Yüksel Yılmaz
doi: 10.5505/epilepsi.2011.57441  JTES 2011; 17 - 1 | Sayfalar 1 - 8 (2608 kere görüntülendi)

6.
Epilepsisi Olan Bireylerin Epilepsiye Dair Sahip Oldukları Tutum, Bilgi ve Bilgi Kaynakları
Level of knowledge about and attitude toward, and sources of information about epilepsy
Nuran Aydemir, Pınar Ünsal, Çiğdem Özkara
doi: 10.5505/epilepsi.2011.68077  JTES 2011; 17 - 3 | Sayfalar 90 - 96 (2330 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Epilepsi ve Depresyon: Klinik Problemler ve Terapötik Yaklaşımlar
Epilepsy and Depression: Clinical Problems and Therapeutic Approaches
Marco Mula
doi: 10.5505/epilepsi.2012.42714  JTES 2012; 18 - 3 | Sayfalar 1 - 8 (2263 kere görüntülendi)

8.
8. Ulusal Epilepsi Kongresi Sözel Bildiriler

JTES 2012; 18 - 2 | Sayfalar 25 - 36 (2236 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
9.
KAFA TRAVMASININ EPİLEPTİK NÖBETLERDEKİ YERİ ve PROGNOZ ile İLİŞKİSİ
Traumatic Head Injury in Epileptic Patients and Relation with Prognosis
Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Turgay Demir
doi: 10.5505/epilepsi.2011.88598  JTES 2011; 17 - 2 | Sayfalar 46 - 52 (2103 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Yemek Yeme Epilepsisi; Olgu Sunumu
Eating Seizure; Case Report
Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Can Sezer, Taylan Peköz
doi: 10.5505/epilepsi.2011.57338  JTES 2011; 17 - 1 | Sayfalar 9 - 13 (2049 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
11.
Temporal Lob Epilepsisinde Cerrahi Tedavi Öncesi ve Sonrası Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Surgical Treatment of Temporal Lobe Epilepsy Before and After Depression, Anxiety and Quality of Life Evaluation
İrem Yıldırım Çapraz, Erhan Bilir, Atilla Erdem
doi: 10.5505/epilepsi.2011.32932  JTES 2011; 17 - 3 | Sayfalar 77 - 84 (2043 kere görüntülendi)

12.
Epilepside Geleneksel Tıp Uygulamaları: Çanakkale Örneği
Traditional Medicine Practices in Epilepsy: Sample of Canakkale
Gülbu Tanrıverdi, Melike Hilal Yalçın Gürsoy, Halil Murat Şen, Handan Işın Özışık Karaman
doi: 10.5505/epilepsi.2013.51422  JTES 2013; 19 - 1 | Sayfalar 29 - 33 (2029 kere görüntülendi)

DERLEME
13.
Epilepsi Cerrahisinde Nöropsikolojik Değerlendirme Rehberi
Neuropsychological Assessment Guide in Epilepsy Surgery
Selin Yağcı
doi: 10.5505/epilepsi.2012.65707  JTES 2012; 18 - 0 1 | Sayfalar 33 - 38 (1945 kere görüntülendi)

14.
Vagal Sinir Stimülasyonu ve Hasta Seçimi
Vagal Nerve Stimulation and Patient Selection
Semai Bek, Ersin Erdoğan, Zeki Gökçil
doi: 10.5505/epilepsi.2012.96168  JTES 2012; 18 - 0 1 | Sayfalar 63 - 67 (1922 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
15.
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Epilepsi Polikliniğine Başvuran Epilepsi Hastalarının Demografik Ve Klinik Bulguları
Zekiye Toklu, Gülnihal Kutlu, Hayri Demirbaş, Gökhan Koyuncu, Levent Ertuğrul İnan
doi: 10.5505/epilepsi.2012.36855  JTES 2012; 18 - 1 | Sayfalar 13 - 18 (1878 kere görüntülendi)

16.
Epilepsi hastalarında Lamotrijin ve Levetirasetam tedavisinin serum lipid profiline etkisi
Özden Kamışlı, Yüksel Kaplan, Suat Kamışlı, Meryem Bakır, Cemal Özcan
doi: 10.5505/epilepsi.2011.57442  JTES 2011; 17 - 2 | Sayfalar 53 - 57 (1864 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
17.
Stiripentol ve Valproat Arasındaki Etkileşimin Yol Açtığı Hiperamonyemik Ensefalopati: Dravet Sendromlu Bir Olgu
A Case of Dravet Syndrome Who Developed Acute Reversible Encephalopathy That May Have Been Caused by Hyperamonnemia Due to Pharmacokinetic Interaction Between Valproate and Stiripentol
Murat Mert Atmaca, Candan Gürses, Fidan Marufoğlu, Nerses Bebek, Betül Baykan, Ayşen Gökyiğit
doi: 10.5505/epilepsi.2012.48658  JTES 2012; 18 - 3 | Sayfalar 25 - 29 (1835 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
18.
Genç Türk Erkeklerinde Epilepsi Prevalansı
Hakan Tekeli, Halit Yaşar, Mustafa Tansel Kendirli, Mehmet Güney Şenol, Fatih Özdağ, Mehmet Saraçoğlu
doi: 10.5505/epilepsi.2012.36855  JTES 2012; 18 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (1827 kere görüntülendi)

19.
8. Ulusal Epilepsi Kongresi Yazar Dizini

JTES 2012; 18 - 2 | Sayfalar 65 - 68 (1763 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
20.
Akut Dilüsyonel Elektrolit İmbalansına Bağlı Gelişen İlk Nöbet ve Status Epileptikus Olgusu
First Symptomatic Seizure and Status Epilepticus due to Acute Electrolyte Imbalance
Emine Rabia Koç, Alevtina Ersoy, Atilla İlhan
doi: 10.5505/epilepsi.2011.62533  JTES 2011; 17 - 1 | Sayfalar 14 - 16 (1762 kere görüntülendi)Hızlı Arama

 
Copyright © 2017 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale