ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 23      Sayı : 1       Yıl: 2017

Epilepsi: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Status Epileptikus'un Güncel Tanı, Tedavi ve Etiyolojisi
Current Diagnosis, Treatment and Etiology of Status Epilepticus
Çetin Kürşad Akpınar, Nilgün Cengiz
doi: 10.5505/epilepsi.2014.38039  JTES 2014; 20 - 1 | Sayfalar 1 - 10 (2643 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Epilepside Geleneksel Tıp Uygulamaları: Çanakkale Örneği
Traditional Medicine Practices in Epilepsy: Sample of Canakkale
Gülbu Tanrıverdi, Melike Hilal Yalçın Gürsoy, Halil Murat Şen, Handan Işın Özışık Karaman
doi: 10.5505/epilepsi.2013.51422  JTES 2013; 19 - 1 | Sayfalar 29 - 33 (2326 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
3.
Yaşlı Bir Olguda Oksipital Nöbetler ve Oksipital İntermittent Ritmik Delta Aktivitesi (OİRDA)
Occipital Intermittent Rhythmic Delta Activity (OIRDA) and Occipital Seizures in an Elderly Patient
Sabire Yıldırım, Murat Çabalar, Çiğdem Özkara, Orhan Yağız, Filiz Manga Günaydın, Sinan Bahadır
doi: 10.5505/epilepsi.2013.27146  JTES 2013; 19 - 3 | Sayfalar 132 - 136 (1962 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Travmaya Bağlı Epilepsi Hastalığının Özel Hukuka İlişkin Olarak Yaratacağı Bazı Sonuçlar
Impacts from Epilepsy as a Disease Due to Trauma Some Results on Private Law
Saibe Oktay Özdemir
doi: 10.5505/epilepsi.2013.41636  JTES 2013; 19 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (1649 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Rutin EEG çekimi sırasında eş zamanlı EKG çekiminin önemi
Importance of the simultaneous ECG during routine EEG recording
Halil Önder, Fadime İrsel Tezer, Serap Saygı
doi: 10.5505/epilepsi.2013.84856  JTES 2013; 19 - 1 | Sayfalar 19 - 23 (1572 kere görüntülendi)

6.
İlköğretimde Görevli Öğretmenlerin Epilepsiye İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışları
Knowledge, Attitudes and Behaviors of The Teachers Teaching at Primary Schools About Epilepsy
Birsen Bilgen Sivri, Funda Özpulat
doi: 10.5505/epilepsi.2013.68542  JTES 2013; 19 - 2 | Sayfalar 71 - 78 (1547 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Epilepsy and Autoimmunity
Arzu Çoban, Esme Ekizoğlu, Erdem Tüzün
doi: 10.5505/epilepsi.2013.19480  JTES 2013; 19 - 2 | Sayfalar 39 - 47 (1535 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
8.
Sıçanlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulan Epileptik Nöbet Modelinde Pregabalinin Beyin Korteksinde Oksidatif Stres Üzerine Etkileri
The Effects of Pregabalin on Cerebral Cortical Oxidative Stress of Rats on Pentylenetetrazole Induced Epileptic Seizure
Ahmet Tüfekçi, Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Serkan Kırbaş, Hacı Ramazan Yılmaz, Aynur Kırbaş
doi: 10.5505/epilepsi.2013.85057  JTES 2013; 19 - 1 | Sayfalar 7 - 14 (1458 kere görüntülendi)

9.
Psikojenik nonepileptik nöbetlerde indüksiyonun tanı ve prognoz üzerine etkileri
The diagnostic and prognostic value of induction methods in patients with psychogenic nonepileptic seizures
Fatma Genç, Nurgül Yılmaz, Yasemin Biçer Gömceli, Kerim Hakan Özen, Fatma Kurtuluş, Aylin Yaman, Mehmet Ertan Temir
doi: 10.5505/epilepsi.2013.30306  JTES 2013; 19 - 3 | Sayfalar 114 - 120 (1456 kere görüntülendi)

10.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Epilepsi Bölümünde Düzenli Takip Edilen Dirençli Epilepsi Hastalarının Demografik ve Klinik Bulguları
Demographic and Clinical Findings of Patients with Refractory Epilepsy Followed by the Epilepsy Department of the Ankara Education and Research Hospital
Fatma Genç, Gülnihal Kutlu, Yasemin Biçer Gömceli, Levent Ertuğrul İnan
doi: 10.5505/epilepsi.2013.68552  JTES 2013; 19 - 2 | Sayfalar 79 - 84 (1373 kere görüntülendi)

11.
Epilepsi Cerrahisi Uygulanmış Hastalarda Klinik Spektrum, Nöbet Sonuçları, Nöroradyoloji ve Nöropatoloji Korelasyonunun İncelenmesi
Clinical Spectrum, Seizure Outcomes, Correlation of Neuroradiology and Neuropathology in Surgically Treated Epileptic Patients
Adem Ilter Uysal, Erdal Eroğlu, Ersin Erdoğan, Zeki Gökçil
doi: 10.5505/epilepsi.2013.25733  JTES 2013; 19 - 2 | Sayfalar 63 - 70 (1307 kere görüntülendi)

12.
Genç Erkek Epilepsi Hastalarında Yaşam ve Uyku Kalitesi
Quality of Life and Sleep in Young Male Patients with Epilepsy
Halit Yaşar, Semih Alay, Tansel Kendirli, Hakan Tekeli, Mehmet Güney Şenol, Türker Türker, Mehmet Saraçoğlu
doi: 10.5505/epilepsi.2014.39358  JTES 2014; 20 - 1 | Sayfalar 17 - 22 (1287 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Barbeksaklon kullanan epileptik hastalarda zorunlu ilaç değişimi: Üç olgu tecrübesi
Mandatory drug changes in epilepsy patients using barbexaclone: Experience of three cases
Mustafa Tansel Kendirli, Hakan Tekeli, Semih Alay, Mehmet Güney Şenol, Fatih Özdağ
doi: 10.5505/epilepsi.2013.41736  JTES 2013; 19 - 1 | Sayfalar 34 - 37 (1278 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
14.
Epilepsi hastalarında Premenstruel disforik bozukluk sıklığının ve antiepileptik ilaçlarla ilişkisinin araştırılması
The eveluation of premenstrual dysphoric disorder ratio and the relationship with antiepileptic drugs in epilepsy patients
Özden Kamışlı, Suat Kamışlı, Şükrü Kartalcı, Meryem Bakır, Yüksel Kaplan, Cemal Özcan
doi: 10.5505/epilepsi.2013.50251  JTES 2013; 19 - 1 | Sayfalar 24 - 28 (1257 kere görüntülendi)

15.
Epilepsi hastaları ve sağlık personelinin epilepsi hastalığı hakkında bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
Assesment of Knowledge and Attidudes of Patients with Epilepsy and Health Professionals About Epilepsy Disease
Halit Yaşar, Hakan Tekeli, Hakan Balıbey, Semih Alay
doi: 10.5505/epilepsi.2013.27136  JTES 2013; 19 - 3 | Sayfalar 127 - 131 (1209 kere görüntülendi)

16.
The Honeymoon Effect in Adult Patients with Refractory Partial-Onset Epilepsy Under Levetiracetam Add-on Treatment
Gülnihal Kutlu, Yasemin B Gomceli, Abidin Erdal, Levent E Inan
doi: 10.5505/epilepsi.2013.48568  JTES 2013; 19 - 1 | Sayfalar 15 - 18 (1196 kere görüntülendi)

17.
The Gamma-Butyrolactone Model of Absence Epilepsy: Acute and Chronic Effects in Wistar Rats
Tuğba Eryiğit Karamahmutoğlu, Nihan Çarçak, Melike Şahiner, Özlem Akman, O. Carter Snead, Esat Eşkazan, Filiz Onat
doi: 10.5505/epilepsi.2013.65365  JTES 2013; 19 - 2 | Sayfalar 48 - 52 (1151 kere görüntülendi)

18.
Jüvenil Miyoklonik Epilepsi Hastalarında Kognitif Fonksiyonların EEG Üzerine Etkisi
The Effect of Cognitive Functions on EEG in Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy
Figen Demir, Pelin Doğan Ak, Hayrunisa Dilek Ataklı, Hüseyin Turan Atay, Baki Arpacı
doi: 10.5505/epilepsi.2013.45220  JTES 2013; 19 - 3 | Sayfalar 103 - 108 (1130 kere görüntülendi)

19.
İnme Sonrası Epilepside Klinik Özellikler ve Prognoz ile İlişki
Clinical Features of Postroke Epilepsy and Relationship with Prognosis
Turgay Demir, Kezban Aslan, Mehmet Balal, Hacer Bozdemir
doi: 10.5505/epilepsi.2013.73792  JTES 2013; 19 - 3 | Sayfalar 121 - 126 (1130 kere görüntülendi)

20.
Karbamazepin ve Valproik Asit Monoterapisi Alan Epilepsi Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu
Restless Legs Syndrome Among the Epilepsy Patients who Took Carbamazepine or Valproic Acid Monotherapy
Mehtap Kocatürk, Gulnihal Kutlu, Ozcan Kocatürk, Abidin Erdal, Levent E Inan
doi: 10.5505/epilepsi.2013.39205  JTES 2013; 19 - 2 | Sayfalar 58 - 62 (1129 kere görüntülendi)



Hızlı Arama





 
Copyright © 2017 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale