ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Cilt : 23      Sayı : 2       Yıl: 2017

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP): Bir Olgu Sunumu
Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Case Report
Gülser Karadaban Emir, Yasemin Ünal, Dilek Aslan Öztürk, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2017.70783  

2.
Peri-iktal Su İçme ve Temporal Lob Epilepsisi: Olgu Sunumu
Peri-ictal Water Drinking and Temporal Lobe Epilepsy: Case Report
Gülser Karadaban Emir, Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2017.85619  

3.
Epilepsili Çocuklarda ‘Impact Of Chıldhood Neurologıcal Dısabılıty Scale’ Skalasının Türkçe Versiyonunun Geçerlilik Ve Güvenirliliği
Reliability and Validity ‘Impact of Childhood Neurological Disability Scale’ of Turkish Version in Children with Epilepsy
Müberra Tanrıverdi, Fatma Karantay Mutluay
doi: 10.14744/epilepsi.2017.81894  

4.
Fokal Başlangıçlı Epilepside Lakozamidin Ek Tedavideki Yeri
The Role Of Add-On Lacosamide Therapy In The Treatment Of Focal Onset Epilepsy
Güray Koç, Semai Bek, Ömer Karadaş, Erdal Eroğlu, Zeki Gökçil
doi: 10.14744/epilepsi.2017.07078  

ARAŞTIRMA
5.
Türkiye’de video-EEG monitorizasyonu ve epilepsi cerrahisi uygulayan merkezlerin ayrıntılı incelemesi
Detailed evaluation of the centers that apply video-EEG monitorization and epilepsy surgery in Turkey
Yasemin Biçer Gömceli, Neşe Dericioğlu, Naz Yeni, Candan Gürses


6.
Uzun Süreli Video-EEG Monitörizasyon Sonuçları
Outcome of Long-term Video-EEG Monitoring
Demet Arslan


DERLEME
7.
Epilepsi ve Askerlik
Epilepsy and Military Service
Güray Koç, Semai Bek, Zeki Gökçil
doi: 10.14744/epilepsi.2017.61687  

OLGU SUNUMU
8.
Doğuştan Arteria Serebri Media Enfarktı Olan Epileptik Hastada Nöbetlerin Fonksiyonel Hemisferotomi Sonrası Geç Dönem Remisyonu
Late Remission of Seizures After FunctionalHemispherotomy in a Child With Congenital Middle Cerebral Artery Infarct
Uğur Işık, Bahattin Tanrıkulu, M. Memet Özek
doi: 10.14744/epilepsi.2016.48343   (381 kere görüntülendi)

9.
İki Dyke-Davidoff Masson Sendromu olgusu
Two cases of Dyke-Davidoff Masson Syndrome
Sabiha Tezcan, Çağrı Ulukan, Seyda Erdoğan, Elif Peker, Nursel Aydın
doi: 10.14744/epilepsi.2017.03016  

EDITÖRE MEKTUP
10.
Uyku Apne Sendromu Epilepsi İlişkisi
The Relation of Sleep Apnea Syndrome and Epilepsy
Ahmet Cemal Pazarlı, Handan Inönü Köseoğlu, Faik Ilik
doi: 10.14744/epilepsi.2017.47450  
Makale ÖzetiQuick Search

 

Copyright © 2017 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale