ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 22      Sayı : 3       Yıl: 2016

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Nadir bir refleks epilepsi türü; yemek yeme epilepsisi
A rare type of reflex epilepsy; eating epilepsy
Zeynep Özözen Ayas, Ayhan Bölük
doi: 10.14744/epilepsi.2016.33255  

2.
Jeavons Sendromu: 12 Olgu
Jeavons Syndrome: 12 Cases
Selma Topaloğlu Tuaç, Cengiz Yalçınkaya, Ahmet Veysi Demirbilek
doi: 10.14744/epilepsi.2016.88319  

3.
Odyojenik epilepsiye yatkın Wistar sıçanlarda superior kollikulusun stereolojik metotla değerlendirilmesi
Assesment of superior colliculus with a stereological method in audiogenic epilepsy-prone Wistar rats
Seval Keloğlan, Niyazi Taşçı, Süleyman Kaplan, Cafer Marangoz
doi: 10.14744/epilepsi.2016.48802  

4.
Aydın Bölgesi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinde Antiepileptik Kullanımına Bağlı Stevens-Johnson Sendromu Prevalansı
Stevens-Johnson Syndrome Prevalence Due To Antiepileptic Drug Therapy At Aydin Province University Medıcal Faculty Hospital
Ali Akyol, Ayça Özkul, Ayşe Tosun, Neslihan Şendur
doi: 10.14744/epilepsi.2016.44153  

ARAŞTIRMA
5.
Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Levetirasetam Monoterapisinin Etkinliği
Efficacy of Levetiracetam Monotherapy in Childhood Epilepsy
Müjgan Arslan, Serdal Güngör, Betül Kılıç
doi: 10.14744/epilepsi.2016.22043  

6.
İntrakranial Cerrahi Geçiren Hastalarda Epilepsi: On beş yıllık deneyimimiz
Epilepsy due to Intracranial Surgery: 15 Years of Experience
Gönül Akdağ, Demet İlhan Algın, Ahmet Musmul, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.14744/epilepsi.2016.32559   (95 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Gebelikte Antiepileptik Seçimi Nasıl Olmalı?
How Should Antiepileptic Drugs During Pregnancy Be Chosen?
Melike Batum, Ayşın Kısabay, Hikmet Yılmaz
doi: 10.5505/epilepsi.2016.84803   (186 kere görüntülendi)

8.
Antiepileptik İlaçların Kemik Yoğunluğunave Metabolizmasına Etkileri
The Effects of Antiepileptic Drugs on Bone Density and Metabolism
Zeynep AYDIN ÖZEMİR, Ayşe Destînâ Yalçın
doi: 10.14744/epilepsi.2016.93723   (114 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
B12 Vitamini Eksikliğine Eşlik Eden Epileptik Spazm ve Parsiyel Nöbetler: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
Epileptic Spasms and Partial Seizures Associated with Vitamin B12 Deficiency: Case Report andLiterature Review
Uğur Işık, Sonay Beyatlı
doi: 10.14744/epilepsi.2016.08760   (120 kere görüntülendi)

10.
Hiperglisemi İle İndüklenen Non-Konvülzif Status Epileptikus ve Kranyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: Olgu Sunumu
Hyperglycemia Induced Non-Convulsive Status Epilepticusand Cranial MR Imaging Findings: Case Report
Melek Çolak Atmaca, Murat Mert Atmaca
doi: 10.14744/epilepsi.2016.00533   (81 kere görüntülendi)

11.
Doğuştan Arteria Serebri Media Enfarktı Olan Epileptik Hastada Nöbetlerin Fonksiyonel Hemisferotomi Sonrası Geç Dönem Remisyonu
Late Remission of Seizures After FunctionalHemispherotomy in a Child With Congenital Middle Cerebral Artery Infarct
Uğur Işık, Bahattin Tanrıkulu, M. Memet Özek
doi: 10.14744/epilepsi.2016.48343   (82 kere görüntülendi)

12.
Spinal Musküler Atrofi ile Miyoklonik Epilepsi Birlikteliği
Spinal Muscular Atrophy With Myoclonic Epilepsy
Buket Özkara, Faik Budak
doi: 10.14744/epilepsi.2016.08860   (114 kere görüntülendi)

13.
Ekstazi İlişkili Status Epileptikus
Status Epilepticus associated with Ecstasy
Oğuzhan Öz, Ahmet Çetiz, Serdar Taşdemir, Hakan Akgün, Muammer Korkmaz, Salim Kemal Tuncer, Mehmet Yücel, Şeref Demirkaya
doi: 10.14744/epilepsi.2016.60565   (83 kere görüntülendi)

14.
Serebral tüberküloma bağlı nonkonvulzif status epileptikusta lakozamidin etkisi: olgu sunumu
The effects of lacosamide in cerebral tuberculoma induced nonconvulsive status epilepticus: case report
Gönül Akdağ, Demet İlhan Algın, Demet Özbabalık Adapınar, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.14744/epilepsi.2016.02997   (84 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
15.
Epilepsi Parsiyalis Kontinua ile İlişkili Non-ketotik Hiperglisemi: Olgu Sunumu
Epilepsia Partialis Continua Associated withNon-Ketotic Hyperglycemia: A Case Report
Ahmet Yilmaz, Çetin Kürşad Akpınar, Murat Calik, Muzaffer Kececi
doi: 10.14744/epilepsi.2015.15870   (63 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam MetinHızlı Arama

 
Copyright © 2017 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale