ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Tuberosklerozla Birlikte Görülen Jelastik Epilepsi Olgusu: EEG'yle Uyumlu Lezyon Nerede?
A Case of Gelastic Epilepsy Associated with Tuberosclerosis: Where is the Lesion Corresponding to EEG?
Nur Turkmen, Bülent Oğuz Genç
doi: 10.14744/epilepsi.2019.72677  Sayfa 0

2.
Epilepsi Ve Mikrobiyota
Epilepsy And Microbiota
Tuba Ekmekyapar, Ozden Kamisli
doi: 10.14744/epilepsi.2019.63325  Sayfa 0

3.
Odadaki görünmez fil: SUDEP yani epilepsi hastalarında ani beklenmedik ölüm
The elephant in the room: Sudden unexpected death in SUDEP
Pınar Bekdik Şirinocak, Ayse Deniz Elmali, Betül Baykan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.18199  Sayfa 0

4.
Tek Jeneralize Nöbet Öyküsü: Status Epileptikus Benzeri Bir EEG
A Single Generalized Seizure History: An EEG Like as Status Epilepticus
Dilara Mermi Dibek, Arzu Maharramova, PINAR TAMER, IBRAHIM OZTURA, Barış Baklan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.27870  Sayfa 0

5.
Epilepsi Hastalarında Antiepileptik İlaçlar ve D Vitamini Eksikliği İlişkisi
Association of Vitamin D Deficiency with Antiepileptic Drugs in Patients with Epilepsy
Oya Öztürk, Elif Söylemez, Sezin Alpaydın Baslo, Duygu Aksoy, Dilek Ataklı
doi: 10.14744/epilepsi.2019.83788  Sayfa 0

6.
Epilepsi hastalarında levetirasetam tedavisinin otonom sinir sistemi fonksiyonları üzerine etkileri
Effects of levetiracetam treatment on the autonomic nervous system functions in epilepsy patients
Dilek Yılmaz, Burhanettin Çiğdem
doi: 10.14744/epilepsi.2019.60490  Sayfa 0

7.
Temporal Lop Epilepsili Olgularda Preoperatif Tetkik Sonuçlarının Prognoz ve Patoloji Sonuçları İle Korelasyonunun Değerlendirilmesi
Evaluating the Correlation Between Preoperative Examination Results, Prognosis, and Pathology Results inTemporal Lobe Epilepsy Patients
Meltem Karacan Gölen, İrem yıldırım, Özgür Akdemir, Ali Yusuf Oner, Gökhan Kurt, Erhan Bilir
doi: 10.14744/epilepsi.2019.04127  Sayfa 0

8.
Çocuklarda Epilepsi Nöbetlerinin Hastane Dışında Yönetilmesine Yönelik Verilen Eğitimlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik Derlemesi
Evaluation of The Effectiveness of The Education Program for The Management of Seizures Out of Hospital in Children Who Have Epilepsy: Systematic Review of Randomized Control Trials
Fatma Dilek Turan Gürhopur, Ayşegül İşler Dalgıç
doi: 10.14744/epilepsi.2019.43043  Sayfa 0

9.
Temporal lob epilepsisinde semiyolojinin lateralizasyon değeri
Lateralizing value of semiology in temporal lobe epilepsy
Sabiha Türe, Mete Uluçay, Tülay Kurt İncesu, GALIP AKHAN
doi: 10.14744/epilepsi.2019.94899  Sayfa 0

ARAŞTIRMA
10.
Temporal lob epilepsili hastalarda nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi
Assessment of neutrophil to lymphocyte and platelet to lymphocyte ratios in patients with temporal lobe epilepsy
Oguz Baran, Taha Şükrü Korkmaz, Rahsan Kemerdere, Eren Fatma Akcil, Seher Naz Yeni, Mustafa Uzan, Taner Tanriverdi
doi: 10.14744/epilepsi.2019.65902  Sayfa 0

11.
Erişkin Hastalarda Vagal Sinir Stimülasyonunun Etkisi; Genç Bir Epilepsi Polikliniğinin Deneyimi
Efficacy of Vagal Nerve Stimulation in Adult Patients; Experience of a Young Epilepsy Outpatient Clinic
Abidin Erdal, fatma genç, Cezmi Türk, GÜLNİHAL KUTLU, Yasemin Biçer Gömceli
doi: 10.14744/epilepsi.2019.42104  Sayfa 0

12.
Epilepsi Hastalarında Uyku Yapısının Polisomnografik Veriler Eşliğinde Değerlendirilmesi
Evaluation of Sleep Structure in Patients with Epilepsy
Gülin Sünter, Kadriye Ağan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.74436  Sayfa 0

13.
Hipokampal skleroz ile ilişkili Mezial temporal lob epilepsili hastalarda koku duyusunun değerlendirilmesi
Impaired olfactory function in patients with mesial temporal lobe epilepsy associated with hippocampal sclerosis
Mine Sezgin, Bedia Samanci, Comert Sen, Yavuz Samanci, Nerses Bebek, Kadir Serkan Orhan, Betul Baykan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.86648  Sayfa 0

14.
Antiepileptik ilaçların kesilmesi güvenli midir?
Is it safe to discontinue antiepileptic drugs?
Zeynep Ezgi Balçık, Songul Senadim, Elif Söylemez, Hüseyin SARI, Betül Tekin Güveli, Dilek Atakli
doi: 10.14744/epilepsi.2019.86094  Sayfa 0

15.
İskemik İnme Sonrası Geç Dönem nöbetlerde Hemogram Parametrelerinin Yeri?
The role of hemogram parameters in late-onset seizures after ischemic stroke
Eylem Özaydin Göksu, Abidin Erdal
doi: 10.14744/epilepsi.2019.02418  Sayfa 0

16.
Epilepsi Özyönetim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity And Reliability Study of Epilepsy Self Management Scale
Kubra Yeni, Zeliha Tulek, Nerses Bebek
doi: 10.14744/epilepsi.2019.67299  Sayfa 0

17.
Epileptik Hastalarda Yaşam Kalitesinin Depresyon Ve Cinsel İşlev Bozukluğu İle İlişkisi
Ayşe Yılmaz, Aytül Mutlu, Ayşe Özlem Çokar, Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Serkan İslam, Enver Demirel Yılmaz, Özge Ünal, Feriha Özer
doi: 10.14744/epilepsi.2019.89410  Sayfa 0

18.
Rehber öğretmenlerin epilepsiye ilişkin bilgi ve davranışlarının incelenmesi
Investigating the Knowledge and Behavior of the Guidance Teachers about Epilepsy
Ferahim Yeşilyurt
doi: 10.14744/epilepsi.2019.65265  Sayfa 0

19.
Vagal Sinir Stimülatörü İmplantasyonu Sonrası Görülen Lead Kırıkları
Lead Fractures After Vagal Nerve Stimulator Implantation
Ahmet Eren Seçen, Ayfer Aslan, Erkut Baha Bulduk, İrem Çapraz, Ayşe Serdaroğlu, Gökhan Kurt
doi: 10.14744/epilepsi.2018.97659  Sayfa 0

20.
Epilepsi Tanısı Olan Annelerden Doğan Bebeklerde Malformasoynlar ve Neontalojik Sorunlar, Epilepsi tanısı Olan Kadınların Gebeliği Hangi Sorunlara Gebe?
Malformations and Neonatal Problems in Babies of Mothers with Epilepsy. What are the Possible Problems in Women with Epilepsy During Pregnancy?
selda keskin guler, Dilek Kahvecioğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2019.26056  Sayfa 0

21.
Gebelik ve Epilepsi: Nöbetlerin Takip ve Tedavisi
Pregnancy and Epilepsy: Monitoring and Treating the Seizures
Buse Rahime Hasırcı Bayır, Gizem Gürsoy, Kemal Tutkavul, Yılmaz Çetinkaya
doi: 10.14744/epilepsi.2019.53325  Sayfa 0

22.
Beyin Tümörü Olan Hastalarda Status Epileptikus
Status Epilepticus in Patients with Brain Tumours
Gülin Sünter, Ayça Gül Güngördü, İpek Midi, Kadriye Ağan, Canan Aykut Bingöl
doi: 10.14744/epilepsi.2018.04834  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
23.
Serum Anti-GAD antikoru pozitif limbik ensefalitli hastada epileptik aktivite
Epileptic activity in a patient with serum anti-GAD antibody-positive limbic encephalitis
Zeynep Özözen Ayas, DILCAN KOTAN
doi: 10.14744/epilepsi.2019.16870  Sayfa 0

24.
İki Olgu Eşliğinde Enerji İçeceği ile Tetiklenen Nöbetlere Kısa Bir Bakış
Review of Seizures That Triggered by Energy Drinks With Two Cases
Cemre Çağan Polat, Selma Yücel, Handan Işın Özışık Karaman
doi: 10.14744/epilepsi.2019.29981  Sayfa 0

25.
Akut Organofosfat Zehirlenmesi Sonrası Gelişen Status Epilepticus/Midazolam/Olgu Sunumu
Status Epilepticus Development after Organophosphate Intoxication/Midazolam Case Report
Şule Arıcan, Faruk Cicekci, Meltem Karacan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.22755  Sayfa 0

26.
Dirençli Status Epileptikus İle Seyreden Otoimmün Ensefalit Olgusu
A Case of Autoimmune Encephalitis with Refractory Status Epilepticus
Merve Melodi Çakar, Aslıhan Akşar, Meliha Akpınar, Elif Mercan, Sezgin Kehaya, Babürhan Güldiken
doi: 10.14744/epilepsi.2019.91259  Sayfa 0

27.
Sıcak Su Epilepsisi: 5 Olgu Eşliğinde Bir Gözden Geçirme
Hot Water Epilepsy: A Review With Five Cases
Aslı Akyol Gürses, Ahmet Şair, Ali Akyol
doi: 10.14744/epilepsi.2019.38258  Sayfa 0Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale