ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 3       Yıl: 2018

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Epilepsi ve Kortikal Gelişimsel Malformasyonu Olan Hastaların Klinik, Nöroradyolojik ve Elektroensefalografik Bulguları
Clinical, Neuroradiological and Electroencephalographic Findings of Patients with Epilepsy and Malformation of Cortical Development
Derya Bayram, Kemal Tutkavul, Yılmaz Çetinkaya, Tamer Bayram, Hülya Tireli
doi: 10.14744/epilepsi.2018.19484  Sayfa 0

2.
Vagal Sinir Stimülatörü İmplantasyonu Sonrası Görülen Lead Kırıkları
Lead Fractures After Vagal Nerve Stimulator Implantation
Ahmet Eren Seçen, Ayfer Aslan, Erkut Baha Bulduk, İrem Çapraz, Ayşe Serdaroğlu, Gökhan Kurt
doi: 10.14744/epilepsi.2018.97659  Sayfa 0

3.
Ekstratemporal Lob Epilepsilerinde Lateralizasyon/Lokalizasyonda Semiyoloji, Video-Elektroensefalografi Monitorizasyonu, Nörogörüntüleme ve Nöropsikolojik Fonksiyonlar
Semiology, Video-Electroencephalography Monitoring, Neuroimaging and Neuropsychological Functions in Lateralization/Localization in Extratemporal Lobe Epilepsies
Aygül Güneş, Aylin Bican Demir, İbrahim Bora, Nevin Türkeş, Bahattin Hakyemez, Feyzi Tamgaç
doi: 10.14744/epilepsi.2018.75547  Sayfa 0

4.
İlaç Tedavisine İyi Yanıt Veren Mezial Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Tedavinin Bellek ve Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi
The Effect of Antiepileptic Drug Therapy on Cognition in Drug Responsive Mesial Temporal Lobe Epilepsy
Burcu Yüksel, Sibel Çeliker Uslu, Hande Sarıahmetoğlu, Cahit Keskinkılıç, Dilek Ataklı
doi: 10.14744/epilepsi.2018.81488  Sayfa 0

5.
Absans Epilepsinin Patofizyolojisinde Rho/Rho-Kinaz Yolağının Olası Rolü
The Role of Rho/Rho-Kinase Pathway in the Pathophysiology of Absence Epilepsy
Nihan Çarçak, Melis Yavuz, Tuğba Eryiğit, Akif Hakan Kurt, Meral Urhan Küçük, Filiz Onat, Kansu Büyükafşar
doi: 10.14744/epilepsi.2018.30592  Sayfa 0

6.
Beyin Tümörü Olan Hastalarda Status Epileptikus
Status Epilepticus in Patients with Brain Tumours
Gülin Sünter, Ayça Gül Güngördü, İpek Midi, Kadriye Ağan, Canan Aykut Bingöl
doi: 10.14744/epilepsi.2018.04834  Sayfa 0

7.
Pentilentetrazol ile indüklenen kindlingin matür ve immatür sıçan davranışları, emosyonel öğrenme, beyin ve serum nitrik oksit seviyesine etkisi
Effects of pentylenetetrazol-induced kindling on mature and immature rat behavior, emotional learning and levels of nitric oxide in brain and serum
Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Derya Deniz Kanan, Murat Kanbur, Asuman Gölgeli, Ahmet Öztürk
doi: 10.14744/epilepsi.2018.73745  Sayfa 0

8.
Epilepsi ve Gebelik: 101 gebeliğin retrospektif analizi
Epilepsy and Pregnancy: A retrospective analysis of 101 pregnancies
Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven, Selim Selçuk Çomoğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2018.52385  Sayfa 0

9.
Pediatrik Hastalarda Epilepsi Cerrahisi Klinik Tecrübesi
Epilepsy Surgery in Pediatric Patients: A Single Center Experience
Bahattin Tanrıkulu, Uğur Işık, Memet Metin Özek
doi: 10.14744/epilepsi.2018.37167  Sayfa 0

10.
Bir Üniversitede Öğrenim Gören Sağlık Meslek Öğrencilerinin Epilepsiye Yönelik Bilgi ve Tutumları
Knowledge and Attitudes Towards Epilepsy Among Students of Health Occupations in a University
Kubra Yeni, Zeliha Tulek, Nerses Bebek, Aysel Cavusoglu, Hatice Guven, Nilay Simsek, Aysem Yurtsven, Meryem Kubas, Betul Baykan, Naz Yeni, Emel Onal, Candan Gurses, Gulsum Ak, Aysen Gokyigit
doi: 10.14744/epilepsi.2018.21043  Sayfa 0

11.
Glioma Hastalarında Perioperatif Epileptik Nöbet İnsidansı
Perioperative Epileptic Seizure Incidence in Glioma Patients
Ali Akay, Sertaç İşlekel
doi: 10.14744/epilepsi.2018.09327  Sayfa 0

12.
Epilepside Hastalığın Gizlenme Durumu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Concealment of Illness and Sleep Disorder in Epilepsy
Fettah Eren, Şerefnur Öztürk
doi: 10.14744/epilepsi.2018.09825  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
13.
Sıcak Su Epilepsisi: Bir Olgu Sunumu
Hot Water Epilepsy: A Case Report
Nilüfer Erdoğmuş İnce, Sevgi Sıdıka Sayın
doi: 10.14744/epilepsi.2018.86570  Sayfa 0

14.
Epilepsi Tanısı ile Tedavi Edilen İki Olguda Psikoz Gelişimi: kliniği, MR özellikleri ve nöropsikolojik değerlendirme
Development of Psychosis in Two Cases Treated with Epilepsy Diagnosis: clinic, MR features and neuropsychological assessment
Asuman Ali, Buket Belkız Güngör, Ersin Budak, cemile haki, ibrahim taymur, Ramazan Yalçın
doi: 10.14744/epilepsi.2019.78557  Sayfa 0

15.
Lakozamid Tedavisine Yanıtlı Frontotemporal demansa Bağlı Epilepsia Parsiyalis kontinua Olgusu
A Frontotemporal Dementia with Epilepsia Parsiyalis Continua Responding Lacozamid Treatment
Yasemin Dinç, Gönül Çelik Akdağ
doi: 10.14744/epilepsi.2018.30092  Sayfa 0

16.
Nöropsikiyatrik sistemik lupus eritematozus ile ilişkili süper refrakter status epileptikus: nadir görülen bir olgu
Super refractory status epilepticus of neuropsychiatric systemic lupus erythematosis: a rare case
Mehmet Fatih Göl, Mehmet Fatih Yetkin, Elif Gülşen Köse, Füsun Ferda Erdoğan
doi: 10.14744/epilepsi.2018.09821  Sayfa 0Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale