ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 2       Yıl: 2018

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Yavru sıçanlarda lamotrijin ve valproatın davranış ve pentilentetrazol ile oluşturulan nöbetler üzerine etkileri
Comparison of the effects of lamotrigine and valproate on the pentylenetetrazole-induced seizures and behaviour of immature rats
Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Ayşegül Küçük, Asuman Gölgeli
doi: 10.14744/epilepsi.2018.55477  

2.
Pentilentetrazol ile indüklenen kindlingin matür ve immatür sıçan davranışları, emosyonel öğrenme, beyin ve serum nitrik oksit seviyesine etkisi
Effects of pentylenetetrazol-induced kindling on mature and immature rat behavior, emotional learning and levels of nitric oxide in brain and serum
Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Derya Deniz Kanan, Murat Kanbur, Asuman Gölgeli, Ahmet Öztürk
doi: 10.14744/epilepsi.2018.73745  

3.
Ekstratemporal Lob Epilepsilerinde Lateralizasyon/Lokalizasyonda Semiyoloji, Video-Elektroensefalografi Monitorizasyonu, Nörogörüntüleme ve Nöropsikolojik Fonksiyonlar
Semiology, Video-Electroencephalography Monitoring, Neuroimaging and Neuropsychological Functions in Lateralization/Localization in Extratemporal Lobe Epilepsies
Aygül Güneş, Aylin Bican Demir, İbrahim Bora, Nevin Türkeş, Bahattin Hakyemez, Feyzi Tamgaç
doi: 10.14744/epilepsi.2018.75547  

OLGU SUNUMU
4.
Lakozamid Tedavisine Yanıtlı Frontotemporal demansa Bağlı Epilepsia Parsiyalis kontinua Olgusu
A Frontotemporal Dementia with Epilepsia Parsiyalis Continua Responding Lacozamid Treatment
Yasemin Dinç, Gönül Çelik Akdağ
doi: 10.14744/epilepsi.2018.30092  

5.
Arı Sokması Sonrası Epileptik Nöbet;Olgu Sunumu
Epilepsy After Bee Sting;Case Report
Cemre Çağan Polat, Selma Yücel, Tülay Tan, Handan Işın Özışın Karaman
doi: 10.14744/epilepsi.2018.35693  

6.
Sigara bırakmada kullanılan yavaş salınımlı bupropionun erken dönem ve terapötik dozda neden olduğu nöbet
Seizure induced by extended-release bupropion used for smoking cessation at early term and therapeutic dose
Zeynep Özözen Ayas, Aslı Aksoy Gündoğdu
doi: 10.14744/epilepsi.2018.04796  Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale