ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 2       Yıl: 2018

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Epilepsi ve Kortikal Gelişimsel Malformasyonu Olan Hastaların Klinik, Nöroradyolojik ve Elektroensefalografik Bulguları
Clinical, Neuroradiological and Electroencephalographic Findings of Patients with Epilepsy and Malformation of Cortical Development
Derya Bayram, Kemal Tutkavul, Yılmaz Çetinkaya, Tamer Bayram, Hülya Tireli
doi: 10.14744/epilepsi.2018.19484  

2.
Glioma Hastalarında Perioperatif Epileptik Nöbet İnsidansı
Perioperative Epileptic Seizure Incidence in Glioma Patients
Ali Akay, Sertaç İşlekel
doi: 10.14744/epilepsi.2018.09327  

3.
Absans Epilepsinin Patofizyolojisinde Rho/Rho-Kinaz Yolağının Olası Rolü
The Role of Rho/Rho-Kinase Pathway in the Pathophysiology of Absence Epilepsy
Nihan Çarçak, Melis Yavuz, Tuğba Eryiğit, Akif Hakan Kurt, Meral Urhan Küçük, Filiz Onat, Kansu Büyükafşar
doi: 10.14744/epilepsi.2018.30592  

4.
Epilepsi Cerrahisi Uygulanan ya da Uygulanmayan Temporal ve Ekstratemporal Lob Epilepsisi Olan Hasta ve Yakinlarinin Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Değerlendirilmesi
Assessment of the Quality of Life Scores of Operated and Unoperated Temporal and Extra Temporal Lobe Epilepsy Patients and their Relative Caregivers
Gülfer Atasayar, Aylin Bican Demir, İbrahım Bora, Nevin Türkeş, Ahmet Demiralay, Ender Uzabacı
doi: 10.14744/epilepsi.2018.60352  

5.
Yavru sıçanlarda lamotrijin ve valproatın davranış ve pentilentetrazol ile oluşturulan nöbetler üzerine etkileri
Comparison of the effects of lamotrigine and valproate on the pentylenetetrazole-induced seizures and behaviour of immature rats
Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Ayşegül Küçük, Asuman Gölgeli
doi: 10.14744/epilepsi.2018.55477  

6.
Pentilentetrazol ile indüklenen kindlingin matür ve immatür sıçan davranışları, emosyonel öğrenme, beyin ve serum nitrik oksit seviyesine etkisi
Effects of pentylenetetrazol-induced kindling on mature and immature rat behavior, emotional learning and levels of nitric oxide in brain and serum
Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Derya Deniz Kanan, Murat Kanbur, Asuman Gölgeli, Ahmet Öztürk
doi: 10.14744/epilepsi.2018.73745  

7.
Ekstratemporal Lob Epilepsilerinde Lateralizasyon/Lokalizasyonda Semiyoloji, Video-Elektroensefalografi Monitorizasyonu, Nörogörüntüleme ve Nöropsikolojik Fonksiyonlar
Semiology, Video-Electroencephalography Monitoring, Neuroimaging and Neuropsychological Functions in Lateralization/Localization in Extratemporal Lobe Epilepsies
Aygül Güneş, Aylin Bican Demir, İbrahim Bora, Nevin Türkeş, Bahattin Hakyemez, Feyzi Tamgaç
doi: 10.14744/epilepsi.2018.75547  

8.
Acil Servise Nöbet Nedeniyle Başvuran Hastalarda Erken Dönem Mortalite ve İlk Nöbet-Tekrar Nöbetlerin Karşılaştırıması
Short-term Mortality in Adult Patients with Seizure Admitted to The Emergency Department and Comparison of First and Recurrent Seizures
Turgay Demir, Kezban Aslan, Gonca Köksaldı Şahin, Zeynep Kekeç, Hacer Bozdemir
doi: 10.14744/epilepsi.2018.47113  

9.
Epilepsi ve Gebelik: 101 gebeliğin retrospektif analizi
Epilepsy and Pregnancy: A retrospective analysis of 101 pregnancies
Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven, Selim Selçuk Çomoğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2018.52385  

10.
Pediatrik Hastalarda Epilepsi Cerrahisi Klinik Tecrübesi
Epilepsy Surgery in Pediatric Patients: A Single Center Experience
Bahattin Tanrıkulu, Uğur Işık, Memet Metin Özek
doi: 10.14744/epilepsi.2018.37167  

11.
Epilepside Hastalığın Gizlenme Durumu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Concealment of Illness and Sleep Disorder in Epilepsy
Fettah Eren, Şerefnur Öztürk
doi: 10.14744/epilepsi.2018.09825  

12.
Bir Üniversitede Öğrenim Gören Sağlık Meslek Öğrencilerinin Epilepsiye Yönelik Bilgi ve Tutumları
Knowledge and Attitudes Towards Epilepsy Among Students of Health Occupations in a University
Kubra Yeni, Zeliha Tulek, Nerses Bebek, Aysel Cavusoglu, Hatice Guven, Nilay Simsek, Aysem Yurtsven, Meryem Kubas, Betul Baykan, Naz Yeni, Emel Onal, Candan Gurses, Gulsum Ak, Aysen Gokyigit
doi: 10.14744/epilepsi.2018.21043  

13.
Epilepsi tanılı kadınların gebelikte nöbet sıklığı ve doğum sonuçları
Prevalence of Seizures in Pregnant Women with Epilepsy and Pregnancy Outcomes
Aygül Tantik Pak, Hacer Bozdemi&775;r, Kezban Aslan, Taylan Peköz, Seli&775;m Büyükkurt, İlker Ünal
doi: 10.14744/epilepsi.2018.64325  

DERLEME
14.
Tipik absans nöbetleri ve ilişkili epilepsi sendromları
Typical absence seizures and related epilepsy sendromes
Demet Kınay
doi: 10.14744/epilepsi.2018.38247  

OLGU SUNUMU
15.
Sıcak Su Epilepsisi: Bir Olgu Sunumu
Hot Water Epilepsy: A Case Report
Nilüfer Erdoğmuş İnce, Sevgi Sıdıka Sayın
doi: 10.14744/epilepsi.2018.86570  

16.
Arı Sokması Sonrası Epileptik Nöbet;Olgu Sunumu
Epilepsy After Bee Sting;Case Report
Cemre Çağan Polat, Selma Yücel, Tülay Tan, Handan Işın Özışın Karaman
doi: 10.14744/epilepsi.2018.35693  

17.
Sigara bırakmada kullanılan yavaş salınımlı bupropionun erken dönem ve terapötik dozda neden olduğu nöbet
Seizure induced by extended-release bupropion used for smoking cessation at early term and therapeutic dose
Zeynep Özözen Ayas, Aslı Aksoy Gündoğdu
doi: 10.14744/epilepsi.2018.04796  

18.
Lakozamid Tedavisine Yanıtlı Frontotemporal demansa Bağlı Epilepsia Parsiyalis kontinua Olgusu
A Frontotemporal Dementia with Epilepsia Parsiyalis Continua Responding Lacozamid Treatment
Yasemin Dinç, Gönül Çelik Akdağ
doi: 10.14744/epilepsi.2018.30092  

19.
Nöropsikiyatrik sistemik lupus eritematozus ile ilişkili süper refrakter status epileptikus: nadir görülen bir olgu
Super refractory status epilepticus of neuropsychiatric systemic lupus erythematosis: a rare case
Mehmet Fatih Göl, Mehmet Fatih Yetkin, Elif Gülşen Köse, Füsun Ferda Erdoğan
doi: 10.14744/epilepsi.2018.09821  

EDITÖRE MEKTUP
20.
Epilepsi Hastalarında Evlenme ve Çocuk Sahibi Olma Sorunsalı
Cengiz Kaplan
doi: 10.14744/epilepsi.2018.66049  
Makale ÖzetiHızlı Arama

 


Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale