ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 23      Sayı : 3       Yıl: 2017

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Levetirasetam ile ortaya çıkan stuttering priyapizm
Stuttering priapism associated with levetiracetam
Mehmet Taylan Peköz, Hacer Bozdemir, Ümit Satılmış, Kezban Aslan
doi: 10.14744/epilepsi.2017.14632  

2.
Geç Yaşta Tanı Konan, Psikiyatrik Yakınmaların ve Statusun Eşlik Ettiği Sturge Weber Sendromu: Olgu Sunumu
A Sturge Weber Syndrome Diagnosed at Late Age, Associated with Psychiatric Complaints and Status: Case Report
Hilal Taştekin Toz, Eren Gözke, Boran Can Saraçoğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2017.20438  

3.
Epilepsi Hastalarında İlaç Tedavisine Uyumun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
Effects Of Medicatıon Adherence in Epilepsy Patients On Quality Of Life
Bora Gülay, Mustafa Tansel Kendirli, Serkan Demir, Ali Rıza Sonkaya, Mehmet Fatih Özdağ
doi: 10.14744/epilepsi.2017.53244  

4.
Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi
Evaluation of Life Quality In Epilepsy Patients And Review of Psychiatric Diagnosis
Aylin Bican Demir, Pınar Uzun Uslu, Gülfer Atasayar, Oğuzhan Kılınçel, Cengiz Akkaya, İbrahim Bora
doi: 10.14744/epilepsi.2017.19327  

5.
Antiepileptik kullanan epilepsi hastalarında interiktal kardiyak repolarizasyon süresi sağlıklı bireylerden farklı mıdır?
Is cardiac repolarisation time different in epilepsy patients on anti epileptic drug then health subject?
Kezban Aslan, Ali Deniz, Turgay Demir, Buğra Karaaslan, Hacer Bozdemir
doi: 10.14744/epilepsi.2017.29863  

6.
Lafora Hastalığı: Moleküler etyoloji
Lafora Disease: Molecular Etiology
Hande Server Caglayan, Hande Server Caglayan
doi: 10.14744/epilepsi.2017.48278  

7.
Sağ Selektif Hipokampektomi Sonrası Kalıcı Cinsel Uyarılma Bozukluğu
Persistent Genital Arousal Disorder following Right Selective Hippocampectomy
Hava Özlem Dede, Candan Gürses, Erhan Ertekin, Nerses Bebek, Betül Baykan, Ayşen Gökyiğit
doi: 10.14744/epilepsi.2017.75768  

8.
Tedaviye Dirençli Epilepsi Hastalarinda Zonisamidin Etkinliği ve Güvenilirliği: 3. Basamak Merkezin Klinik Deneyimi
Safety And Efficacy of Zonisamide in Refractory Epilepsy Patients: Clinical Experience from A Tertiary Center
Songül Şenadım, Sezin Alpaydın Baslo, Betül Tekin Güveli, Hüseyin Sarı, H. Dilek Ataklı
doi: 10.14744/epilepsi.2017.65477  

9.
Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP): Bir Olgu Sunumu
Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Case Report
Gülser Karadaban Emir, Yasemin Ünal, Dilek Aslan Öztürk, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2017.70783  Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale