ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 22      Sayı : 3       Yıl: 2016

Epilepsi Dergisi | Journal of Turkish Chapter of International League Against Epilepsy Epilepsi: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editör'den
Seher Naz Yeni
Sayfa V (167 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Juvenil Miyoklonik Epilepsi Hastalarında Duysal Uyandırılmış Potansiyeller
Somatosensory Evoked Potentials In Patients With Juvenile Myoclonic Epilepsy
Zeynep Aydın Özemir, Zeliha Matur, Betül Baykan, Ali Emre Öge
doi: 10.14744/epilepsi.2016.20982  Sayfalar 41 - 45 (296 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Sporadik Creutzfeldt-Jacob Hastalığı: On Altı Hastanın Dökümü
Sporadic Creutzfeldt-Jacob Disease: Analysis of 16 Patients
Özlem Aykaç, Büşra Sümeyye Arıca Polat, Seyda Erdoğan, Mine Hayriye Sorgun, Firuze Delen, Elif Tuncay, Aytaç Yiğit
doi: 10.14744/epilepsi.2016.25338  Sayfalar 46 - 50 (369 kere görüntülendi)

4.
Monoterapi Alan Epilepsi Hastalarında Nöropsikolojik Profilin Değerlendirilmesi: Bir Ön Çalışma
Neurocognitive Evaluation in Epilepsy Patients Treated with Monotheraphy: A Preliminary Report
Ahmet Evlice, Turgay Demir, Hacer Bozdemir, Kezban Aslan
doi: 10.14744/epilepsi.2016.18894  Sayfalar 51 - 54 (303 kere görüntülendi)

5.
Non-Epileptik Psikojen Nöbetlerde Tanı Güçlüğü Yaratan Durumlar
Diagnostic Challenges of Psychogenic Nonepileptic Seizures
Elif Uygur Küçükseymen, Abidin Erdal, Fatma Genç, Yasemin Biçer Gömceli, Gülnihal Kutlu
doi: 10.14744/epilepsi.2016.53215  Sayfalar 55 - 60 (344 kere görüntülendi)

6.
Epilepsi Tedavisinde Klasik ve Yeni Antiepileptik İlaç Seçimindeki Eğilimler
Trends in Choosing Conventional Versus New Antiepileptic Drugs in Epilepsy Treatment
Gençer Genç, Özgür Arslan, Hakan Akgün, Semai Bek, Zeki Gökçil, Zeki Odabaşı
doi: 10.14744/epilepsi.2016.14890  Sayfalar 61 - 66 (253 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Aksiyon Miyoklonusu ve Renal Parankimal Hastalık Birlikteliği: Olgu sunumu
Action Myoclonus and Renal Parenchymal Disease: A Case Report
Kezban Aslan, Miray Erdem, Emine Bağır, Gülfiliz Gönlüşen, Hacer Bozdemir
doi: 10.14744/epilepsi.2016.34254  Sayfalar 67 - 71 (292 kere görüntülendi)

8.
Epilepsi Tedavisi Sırasında Lamotrijin Ekleme ile Ortaya Çıkan Sanrılar
A Case of Delusion During Epilepsy Treatment Following Lamotrigine Add-On
Murat Eren Özen, Musrafa Çelik, Aysun İlhan
doi: 10.14744/epilepsi.2016.97269  Sayfalar 72 - 74 (134 kere görüntülendi)Hızlı Arama

 
Copyright © 2016 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale